Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Pori Kallonlahden hylky
Kallonlahti-vraket i Björneborgs hamn dokumenterades innan det fick ge vika för en utbyggnad av hamnen. Historiska källor visade att vraket förmodligen är den svenska briggen Carl som sjönk i Mäntyluoto i en storm 1876. Foto: Riikka Tevali, Museiverket

Kulturarvet under vatten och byggande


Lagen om fornminnen förpliktar den ansvariga aktören för ett allmänt eller ett stort privat vattenbyggnadsprojekt samt den ansvariga aktören för ett planläggningsprojekt av ett vattenområde att i god tid ta reda på huruvida projektet kommer att gälla fornlämningar under vattnet. Man ska ta kontakt med Museiverket som är den enda myndigheten med ansvar för skyddet av kulturarvet under vatten redan när ett projekt börjar planeras. Museiverket bedömer huruvida man i samband med beredningen av projektet ska låta göra utredningar angående kulturarvet under vatten. När det inte finns någon heltäckande information om var under vatten fornlämningarna befinner sig och man ändå utifrån områdets brukshistoria anser att det är möjligt att det förekommer fynd i projektområdet föreslår Museiverket en arkeologisk inventering under vattnet i planeringsskedet. I bland behöver ett undervattensobjekt inspekteras eller också muddringen övervakas.

Om en känd fornlämning under vatten kommer att skadas eller förstöras till följd av projektet ska man förhandla med Museiverket och komma överens om ett lämpligt tillvägagångssätt. Fornlämningar kan enligt lagen om fornminnen undersökas på den aktörs bekostnad som är ansvarig för projektet för att informationen ska kunna bevaras även om själva objektet inte gör det.

Ansvariga aktörer för projekt kan beställa marinarkeologiska utredningar från önskat företag som erbjuder fältarbetstjänster. Museiverket ger vid behov råd vid beställning av utredningar. Vid arkeologiska fältarbeten ska kvalitetsanvisningarna för de arkeologiska fältarbetena i Finland iakttas.
Beställning av arkeologiska fältarbeten
På webbsidan finns list om aktörer som utför marinarkeologiska fälttjänster. SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket