Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Internationellt samarbete vid skyddet av kulturarvet under vatten


Utöver nationell lagstiftning strävar man efter att också skydda kulturarvet under vatten med hjälp av internationella konventioner, instruktioner och deklarationer.

Konventionen om skydd för kulturarv under vatten som godkändes vid Unescos generalförsamling 2001 betonar det maritima kulturarvets betydelse som en del av folkens och staternas gemensamma kulturarv. Enligt den centrala skyddsprincipen i konventionen är det bra att i första hand låta kulturhistoriska fynd ligga kvar där de hittas. När man i samband med undersökningar lyfter upp föremål eller delar från objekten ska man med hjälp av konservering och administration se till att kulturarvet bevaras på lång sikt. Kulturarv får inte lyftas upp från havet i syfte att eftersträva ekonomisk vinst och undersökningsmaterial som härstammar från ett kulturarvsobjekt får inte oåterkalleligt tas i sär. Utgrävningsverksamhet som hänför sig till kulturarvet under vatten ska ha godkänts av en myndighet. För att främja allmän vetskap om och respekt för objekten ska ansvarsfull och icke rubbande tillgång till objekten uppmuntras, såvida den inte står i särskild strid med skyddet. Internationellt samarbete, forskning och utbildning främjar ett lyckat skydd.

Museiverket deltar i samarbetet mellan Östersjöländerna där man utvecklar metoder för skyddet av kulturarvet under vatten. Temagruppen för kulturarvet under vatten har utfärdat instruktioner om en enhetlig administration och skötsel av kulturarvet under vatten i området. I Code of good Practice for the management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region (COPUCH) finns en förteckning över de allmänt godkända principerna för skyddet och administration av och forskning i kulturarvet under vatten.

I ICOMOS:s (International Council of Monuments and Sites) deklaration om skydd och skötsel av kulturarv under vatten dras upp riktlinjer för arkeologiskt och forskningsmässigt godtagbara tillvägagångssätt angående kulturarvet under vatten.

Finland är med i undervattensgruppen Europae Archaeologiae Consiliums (EAC) arbetsgrupp. EAC:s primära mål är att erbjuda möjligheter till samarbete och stöda de nationella skyddsmyndigheterna i Europa vid frågor som gäller administration, skötsel och skydd av kulturarvet.
Konventionen om skydd för kulturarv under vatten ”Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage” [Unesco]

Webbplatsen för temagruppen för kulturarv under vatten [Baltic Sea State Heritage Co-operation]

Code of good Practice for management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region

Underwater Heritage [European Archaeological Council] SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket