Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
suoja-alueet

Skyddsområden


I Finland har fyra vrak som fredats med stöd av lagen om fornminnen (295/1963) även ett skyddsområde som fastställts enligt fornminneslagen. Dessa är S:t Nikolai (objekt 1108 i Fornlämningsregistret) utanför Kotka samt Gråharun (objekt 2228 i Fornlämningsregistret), S:t Mikael (objekt 1648 i Fornlämningsregistret) och Vrouw Maria (objekt 1658 i Fornlämningsregistret) i Väståbolands skärgård. Gränserna för dessa objekts skyddsområden har fastställts och bekräftats under olika år med ägarna av vattenområdena och myndigheter i enlighet med tillvägagångssätten i fornminneslagen.

Inom skyddsområdena är all dykningsverksamhet och ankring förbjuden förutom i samband med sjöräddning av fartyg som är i fara, Sjöfartsverkets åtgärder för att förbättra tryggheten till sjöss eller dyknings- och forskningsverksamhet som berättigats och leds av Museiverket. Däremot är det tillåtet att med båt köra genom skyddsområden.

Med hjälp av skyddsområden vill man bevara ett vrak eller ett annat undervattensobjekt samt den kunskap som finns förborgad i det som en enhetlig helhet för arkeologiska undersökningar. Målet är att vrakets konstruktioner eller föremålen i vraket inte försvinner eller förstörs innan de dokumenterats och att fyndhelheten kan undersökas så oskadad som möjligt i framtiden. Med hjälp av skyddsområden vill man på lång sikt trygga bevarandet av objekt av olika typer och i olika åldrar och den kunskap som finns förborgad i dessa som arkeologiska helheter så att de valda objekten så mångsidigt som möjligt återspeglar sjöfartens historia.

 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket