Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Byggandet av Gustav Adolf


I samband med den kraftiga förnyelsen av den svenska örlogsflottan på 1780-talet byggdes Gustav Adolf. Till planerna för år 1780 hörde att bygga flera nya linjeskepp samt mindre fartyg. För att förverkliga planerna byggdes i Karlskrona i Sverige tio linjeskepp enligt samma ritningar. Fartygen hade planerats av den kände fartygsplaneraren Fredrik Henrik af Chapman som ända från år 1781 varit chef för skeppsbyggnadsarbetena.

Byggnadsarbetena på linjeskeppet Gustav Adolf tog flera år i anspråk, helt färdigt var fartyget år 1784. Samtidigt byggdes flera andra fartyg på skeppsvarvet. Linjeskeppet Gustav Adolf var ett stort fartyg, 49,6 m långt och 13,59 m brett. Fartygets bestyckning bestod av 62 kanoner. Fartygets besättning bestod av 567 män, av vilka 112 var marinsoldater. Befälhavare på fartyget var överste Christiernin.

 SidkartaSenast uppdaterad 27.8.2015
© Museiverket