Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Linjeskeppet Gustav Adolf förstörs


I början av augusti 1788 fortsatte de svenska fartygen att patrullera på Finska viken. En del av fartygen, bland dem Kronprins Gustav Adolf kastade ankar efter en rekognosceringsresa i närheten av Sveaborg. Följande morgon, den 6 augusti 1788 överrumplades de av ryssarna. De andra svenska fartygen undkom, men på linjeskeppet Gustav Adolf hade man svårt att lyfta ankaret. Slutligen lyckades dock linjeskeppet fly, men under flykten stötte det mot ett okänt grund på ca fyra meters djup och förlorade stormastens märsstång. Även fartygsbottnen skadades, och till följd av detta fylldes linjeskeppets krutlager med vatten. Efter några skott måste fartyget ge sig till ryssarna. Grundet fick senare heta Gustav Adolfs grundet och namnet finns fortfarande på sjökort.

Fänrik Gustav Klint, som skildrade händelserna i sin dagbok, fick order om att segla iväg för att rädda fartygsbesättningen. Han möttes dock av två ryska fregatter, dvs. ryssarna hade redan stigit ombord på Gustav Adolf. Försöket att rädda besättningen var härmed dömt att misslyckas. Ryssarna tog fartygets besättning till krigsfångar och antände fartyget. Till slut exploderade det.

Olycksgrundet, där Kronprins Gustav Adolf förliste, finns utmärkt på en karta från 1790, signerad av Gustaf Klint. Anteckningarna om havsdjupet i fot (en svensk fot = 29,5 cm). Karta: Sjökartverket, Nyland Litt. D nr 53, Krigsarkivet Stockholm.

 SidkartaSenast uppdaterad 27.8.2015
© Museiverket