Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Vraket påträffas och utforskas


I augusti 1995 utförde Sjöstridskrafterna forskningsinstitut undersökningar av havsbottnen med en side scan sonar kamera utanför Helsingfors. Söder om Gustav Adolfsgrundet registrerade kameran konturerna av ett stort vrak på ca 20 meters djup. Det intressanta fyndet anmäldes till Finska vikens sjöbevakning. Fyndet undersöktes av sjöbevakningens dykare. Dessa konstaterade att det var vraket efter ett stort krigsfartyg av trä. Man antog att det var det svenska linjeskeppet Kronprins Gustav Adolf som sjönk 1788 och förstördes utanför Helsingfors.

Finlands sjöhistoriska museum har undersökt vraket under åren 1997 - 1999. I maj 1998 lyftes två kanoner ur vraket. Undersökningarna har fått understöd bl.a. av Finska Kulturfonden och Helsingfors stad. Med hjälp av stipendium från Finska Kulturfonden har arkeologistuderande från Helsingfors med marinarkeologi som studieinriktning deltagit i undersökningarna. Medlemmar från föreningen Teredo Navalis samt ett flertal andra dykare har arbetat som frivilliga dykare vid vraket.

Utifrån fältundersökningar kan man anse att vraket är Kronprins Gustav Adolf. De omständigheter som talar för att så är fallet är vrakets position, antalet kanoner, typ, stämplar och årtal, huvudmåtten på vraket, rodret och ankaret, förkolnade trärester, byggnadsmaterialet (ek), fartygets byggnadssätt, föremålsbeståndets och konstruktionsdetaljernas läge och placering i fyndhelheten. Bevisen motsvarar ett linjeskepp av Kronprins Gustav Adolf-typ samt överensstämmer i huvudsak med de uppgifter som finns i litteraturen och arkiven. I vraket har t.ex. inte funnits namnskylt, dekorationer med kronor eller skeppsklockor. Dessa har sannolikt förstörts eller rövats bort i samband med att ryssarna länsade fartyget.
En dykare mäter vraket Gustav Adolf


 SidkartaSenast uppdaterad 27.8.2015
© Museiverket