Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten i Finland


Museiverket har tillsammans med de övriga aktörerna i branschen tagit fram kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten i Finland. Avsikten med anvisningarna är att förenhetliga förfaranden vid arkeologiska fältarbeten. Anvisningarna underlättar jämförandet och kvalitetsbedömningen av arkeologiska fältarbeten och deras resultat. I anvisningarna definieras de olika aktörernas roller, uppgifter och ansvar.

Kvalitetsanvisningarna togs i bruk i april 2013. Anvisningarna har uppdaterats 2014 och 2016.

Kvalitetsanvisningarna vidareutvecklas utgående från den respons som ges.
Feedback kan skickas till e-postadressen laatuarkeologia@museovirasto.fi.

Kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten i Finland

Kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten i Finland: bakgrundsmaterial

Oulu Pakkahuoneen kaivaukset. Kuva Marika Hyttinen, Museovirasto.
Arkeologiska utgrävningar i Uleåborg. Foto: Marika Hyttinen, Museiverket.

 SidkartaSenast uppdaterad 10.5.2016
© Museiverket