Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Metalldetektor och arkeologiska föremål


I marken och sjösystemen i Finland finns det rikligt med olika arkeologiska kulturarvsobjekt tillverkade av människan. De fasta fornlämningarna skyddas automatiskt genom lagen om fornminnen (295/1963). I terrängen finns det även andra lämningar från olika åldrar som berättar om människans verksamhet. Information om fasta fornlämningar och andra kulturarvsobjekt ger Museiverket och landskapsmuseerna.

Det är vanligtvis tillåtet att använda metalldetektor i terrängen i Finland utan särskilt tillstånd.  Metallsökande styrs dock enligt olika lagar och författningar. Den viktigaste lagen med tanke på bevaring av det arkeologiska kulturarvet är lagen om fornminnen. I lagen definieras hur man ska agera vid fasta fornlämningar och vrak. Därtill definierar lagen hur man ska förfara med lösa fornföremål.

Vid en känd fast fornlämning och i dess skyddsområde är metallsökning förbjudet utan tillstånd som baserar sig på lagen om fornminnen. Om det i samband med metallsökningen påträffas en förut okänd fornlämning eller finns misstankar om en sådan i terrängen, ska grävningen och annat arbete avbrytas p.g.a. lagen om fornminnen och fyndplatsen ska omedelbart rapporteras till Museiverket.

Om man påträffar ett minst 100 år gammalt och ägarlöst föremål ska man omedelbart kontakta Museiverket och/eller leverera föremålet som sådant och orengjort till Museiverket med information om fyndplatsen.

Museiverket kan alltid kontaktas via tjänstepostadressen metallinilmaisin[at]nba.fi. Frågor och fyndinformation behandlas centraliserat via e-post.

Metallinpaljastinharrastajat1
Metalldetektoramatörer i arbete. Bild: Päivi Maaranen, Museiverket
Fornlämningar och metalldetektor -guide


 SidkartaSenast uppdaterad 16.10.2017
© Museiverket