Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Kotka Sunilan tehtaat

Sunilas fabrik och bostadsområde i Kotka är en bebyggd miljö av riksomfattande betydelse. Sunilas fabrik är den äldsta bevarade sulfatcellulosafabriken i Finland. Sunilas bostadsområde utgår från en högklassig helhetsplan av Alvar Aalto. Bilden: Soile Tirilä, Museiverket (218158:1)

Byggnadsarv


Museiverket är sakkunnigmyndighet i fråga om byggnadsarv och restaurering. Museiverket värnar om vården av kulturmiljön genom att betjäna myndigheter, samfund och privatpersoner i frågor gällande skyddet, vården, utvecklandet och restaureringen av byggnadsarvet. Den informerar om den byggda miljöns kulturvärden samt utvecklar skyddet och restaureringen tillsammans med det övriga museiväsendet och andra myndigheter.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse

Varkulturmiljo.fi
På webbplatsen har man samlat information om och nättjänster för kulturmiljöer och underhåll av dessa.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.4.2016
© Museiverket