Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Församlingarna bygger


Den evangelisk-lutherska kyrkan förstärkte sin roll i samhället och i församlingsmedlemmarnas dagliga liv under 1900-talets senare hälft. Genom att bygga mindre kyrkor och arbetscentra i städernas bostadsområden, församlingshem invid kyrkan och lägergårdar vid insjöar sökte kyrkan på ett nytt sätt sin plats i samhället. Församlingarnas byggnader och miljöer blev en uppskattad del av församlingsmedlemmarnas vardag.  Nationellt sett har det hittills funnits lite forskning kring deras betydelse.

Begravningskapell – byggnadstypen som stöd för utvärderingen


Församlingarnas satsning på arkitektur och miljö syns också i begravningskapellen och deras närmiljö. Detsamma gäller inredningen och konstverken i rummen avsedda för att ta farväl av de avlidna.

Utredningen om begravningskapellen ger information om speciella drag och centrala funktionella egenskaper hos byggnadstypen. Vi har ca. 280 evangelisk-lutherska begravningskapell, vars läge och byggnadsår dokumenterats. Byggnadstypens skeden presenteras med hjälp av 20 tidsmässigt och regionalt representativa objekt. Resultaten hjälper oss förstå egenskaperna hos begravningskapellen och skapar en helhetsbild av församlingarnas byggnadsverksamhet. Utredningens resultat stöder utvärderingen och bevarandet av byggnaderna inför förändringar. 

Utredningen Evangelisk-lutherska församlingarnas begravningskapell 1917-2000
(på finska):
Evankelis-luterilaisten seurakuntien siunauskappelit 1917-2000
Turku Pr 3

Salo Hk 7

 SidkartaSenast uppdaterad 27.1.2016
© Museiverket