Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Hälsa för alla – hälso- och sjukvården byggs ut under 1900-talets senare hälft


Man var medveten om hälso- och sjukvårdens betydelse för samhället redan under självständighetens första decennier. På grund av krigsåren byggdes det landsomfattande nätverket för primärvård och specialiserad sjukvård först under senare hälften av 1900-talet. Tillgängligheten hos hälso- och sjukvården förbättrades och antalet läkare och vårdplatser mångdubblades. Finländarnas hälsotillstånd blev bättre så att personer födda 2002 förväntas leva i genomsnitt 20 år längre än personer födda 1945.

Då man i Finland på 2000-talet omstrukturerar social- och hälsovården är man tvungen att också fundera på i vilka utrymmen tjänsterna kommer att verka i framtiden och vad man skall göra med befintliga byggnader.

Undersökningar enligt byggnadstyp som stöd för utvärderingen


Typundersökningar av hälso- och sjukvårdsbyggnader, kommunalläkares byggnader, hälsovårdscentraler, centralsjukhus och B-sinnessjukhus berättar varför, hur och var de uppförts och hur miljöerna sett ut då de var färdiga.

Utredningarna ger information om innehållsmässiga och samhälleliga mål, särdragen hos byggnadstyperna och deras viktigaste egenskaper. Enskilda byggnader kan ställas i relation till den riksomfattande helhetsbilden som utredningarna ger. Informationen verkar för att byggnaderna skall uppskattas och bevaras. Målet är att man värdesätter byggnadernas betydelse och att de är i bruk.

Undersökningar enligt byggnadstyp (på finska):
pdf Terveys- ja kunnanlääkärintalot 1940-1960-luvuilla (11.4 MB)
pdf Terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle (9.08 MB)
pdf Keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle (6.62 MB)
pdf B-mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle (7.32 MB)
Meilahden sairaala

Tampereen keskussairaala

 SidkartaSenast uppdaterad 27.1.2016
© Museiverket