Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Välfärdsfinlands motions- och idrottsmiljöer

 
I Finland har man alltid rört sig i naturen. Först då största delen av finländarna flyttade till städerna etablerades begreppet fritidsmotion och byggandet av idrottsmiljöer ökade. Motions- och idrottsmiljöerna har blivit en väsentlig del av vår dagliga livsmiljö och vårt byggda landskap.

Idrottsgrenarnas aktiva utövare, föreningar och klubbar har varit avgörande som initiativtagare till och experter på planering och byggande av motions- och idrottsplatser. Kommunerna har investerat i motions- och idrottsplatser och stött idrottsverksamheten. Statens stöd har i åratal varit ett viktigt idrottspolitiskt redskap: undervisningsministeriets roll har varit att stöda medborgarverksamheten inom idrott, kvaliteten hos byggandet, idrottskulturens utvecklingslinjer och idrottsvetenskaplig forskning.

Anvisningar för utvärdering


Ändringarna i kommun-, service- och samhällsstrukturen berör och även hotar många av de grundläggande tjänsterna inom motion och idrott. Informationen och värden angående motions- och idrottsplatser hänger samman med planeringen av markanvändning, förbättrande av samhällsstrukturens funktion och integrering samt utvecklingen av tätorts- och byanätverken.

Det är väsentligt att beakta motions- och idrottsbyggnader och -miljöer i vår byggda kulturmiljö och bedöma deras kvalitet och betydelse för mänskans välbefinnande. Detta stöds av utvärderingshandboken Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä - opas arviointiin (2013). Handboken har publicerats som en del av Museiverkets och Liikuntatieteellinen Seuras gemensamma och av undervisnings- och kulturministeriet 2011–2012 understödda temaprojekt.

Länk till handboken (på finska) Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä - opas arviointiin. Museibutiken vid Finlands nationalmuseum samt förbundet för idrottsvetenskap Liikuntatieteellinen Seura säljer handboken.

Välfärdsfinlands motions- och idrottsmiljöer artikel

Dagarna för Europas byggnadsarv temapublikation 2012
pdf Miljöer som rör och berör (5.27 MB)
Kouvolan uimahalli

Aulangon tenniskentät

Pohjois-Haagan leikkipuisto

 SidkartaSenast uppdaterad 4.5.2016
© Museiverket