Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Byggd välfärd som stadsarkitektens arbete

 
I det efterkrigstida Finland har många stadsarkitekter haft en synlig roll i återbyggandet av städerna och i egenskap av planläggare för tillväxt samt ritare av nya offentliga byggnader. Trots det  är stadsarkitekternas arbete och ställning som tjänstemän liksom skapare och utvecklare av identiteten hos den byggda miljön ännu bristfälligt kartlagd. Genom en enkät till städernas tekniska verk från 2011 har man kartlagt stadsarkitekternas insats i landets olika delar.

Då man gör upp inventeringar och utredningar av den byggda miljön är det viktigt att
  • framhålla och precisera betydelsen av stadsarkitekternas arbete i utvecklingen och byggandet av städer under 1900-talets senare hälft
  • informera om objekt i kända miljöer så att deras värde och betydelse uppmärksammas
  • främja beaktandet av värdet hos stadsarkitektens insats vid planering av markanvändning och ombyggnad.

Resultaten och sammanfattningen av enkäten riktad till städernas tekniska verk 2011 kan läsas här (på finska):
pdf Kunnat hyvinvointi-Suomen rakentajina (1.37 MB)Oulun Toivoniemi

Mikkelin Lähemäen lastentalo

 SidkartaSenast uppdaterad 27.1.2016
© Museiverket