Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Förändringens campus


Universitetet – central institution i samhället


Efter andra världskriget blev kunskap den ledande kraften för förändring i samhället: beroendet mellan vetenskap, utbildning och ekonomisk tillväxt betonades. För att främja förändringen omstrukturerades högskoleväsendet på 1960-talet. Befintliga universitet byggdes ut och nya universitet grundades runt om i landet. Mängden studeranden och utbildningar samt byggnadsprojekt flerfaldigades.

Nya universitetshelheter


De nya universiteten var arkitektoniskt intressanta även internationellt sett. Omfattande byggnadskomplex visade hur man kunde förnya förhållandet mellan arkitektur och stadsplanering. De nya universiteteten byggdes för att passa in i stadsbilden enligt systemarkitekturens principer, där man kombinerade en tät systematisk, industriell struktur, trafikarrangemang i flera plan och avancerade tekniska system.

De nya universitetens planering och byggande ändrade praxis för byggande och främjade elementteknikens genombrott vid offentligt byggandet.

Grundandet av universitet hade en betydande inverkan på hela stadens identitet. Utöver campusområden byggde man omfattande, kringliggande student- och teknologibyar.

Förändringens campus – planeringen av nya universitetskomplex fr.o.m. lagen om utveckling av högskoleväsendet (1965–) till den nya universitetslagen (–2009)


I analysen ”Förändringens campus” ingår Uleåborgs universitet, campuset vid Östra Finlands universitet i Kuopio och Joensuu, Tammerfors och Villmanstrands tekniska universitet samt Lapplands universitet i Rovaniemi. De är alla universitetscampus och hör till de nya universiteten som grundades enl. lagen om utveckling av högskoleväsendet från 1965. Analysen blev aktuell då den nya universitetslagen trädde i kraft 2009 och statens fastighetsförmögenhet överfördes på fastighetsaktiebolag.

Analysens mål är att identifiera och specificera det kulturhistoriska värdet inom varje enskilt universitetscampus. Utredningen behandlar den efterkrigstida utvecklingen inom hela universitetsfältet samt ger riktlinjer för framtida byggnadshistoriska utredningar som fokuserar på enskilda objekt.

Förändringens campus
Läs analysen här (på finska):
Rapporten pdf Muutoksen kampukset (661 KB) (pdf, 30.6.2011)
Bilaga pdf Muutoksen kampukset_liite (9.15 KB) (pdf, 30.6.2011)
Oulun yliopisto

Kuopion yliopiston lääketietieen laitos

 SidkartaSenast uppdaterad 27.1.2016
© Museiverket