Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY)Byggda kulturmiljöer av riksintresse (på finska rakennettu kulttuuriympäristö, förkortat RKY) avser en inventering som utarbetats av Museiverket och som enligt statsrådets beslut 22.12.2009 i fråga om byggda kulturmiljöer utgör från och med den 1.1.2010 en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Inventeringen ska beaktas som en av utgångspunkterna för planeringen av områdesanvändningen. Statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen trädde ikraft den 30 november 2000, jämte revision den 1 mars 2008.

Urvalet av byggda kulturmiljöer av riksintresse ger en mångsidig bild av historien och utvecklingen av de byggda miljöerna i vårt land med avseende på olika regioner, tidsperioder och objektstyper.

Webbplatsen för byggda kulturmiljöer av riksintresse


Ytterligare information och länkar:

Byggda kulturmiljöer av riksintresse i planläggning och tillståndsförfarande

Frågor och svar om RKY

Statsrådets beslut RKY 2009

Den första begäran om utlåtande (2003-2005)

Den andra begäran om utlåtande (2008)

Vad avses med kulturmiljöer av riksintresse?

Lagstiftning

Riksomafattande mål för områdesanvändningen (Miljöministeriet)

 SidkartaSenast uppdaterad 10.7.2015
© Museiverket