Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Forskningsverksamhet


Skötseln av sakkunniguppgifter i samband med vården av byggnadsarvet baserar sig på forskning. Vid utredningen av skyddsobjektens historia, deras placering i ett större, arkitekturhistoriskt sammanhang, identifiering av värde och speciella drag och ytterligare för att motivera ett skydd förutsätts vanligen nya frågeställningar och nya lösningar på problem, där man använder källor och färska forskningsresultat till hjälp. Katalogisering och inventering samt övervakning av restaureringsarbeten producerar nya grundfakta i synnerhet vad gäller egenskaperna hos nationellt viktiga skyddsobjekt och fakta om den praktiska vården och administrationen.

Vid vården av fastigheter som ägs av Museiverket, och i egenskap av byggherre för fornlämningar från historisk tid växer regelbundet ny kunskap fram om restaurerings- och reparationsmetoder. Forskning i anslutning till restaureringsverksamhet bedrivs också som projekt med inhemska och internationella samarbetspartners.

Byggnadshistoriska avdelningen eftersträvar att främja och stödja den utomstående forskningen i byggnadsarv.

Tutkija
 Kuva: Soile Tirilä (2004)
Forskningsarbetet består av flera olika skeden. På bilden katalogiseras medeltida keramik från arkeologiska utgrävningar.

 SidkartaSenast uppdaterad 10.7.2015
© Museiverket