Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Frågor som ofta ställs om byggnadsarvet


 

Vad innebär byggnadsskyddet i praktiken?

I skyddsbeslutet har fastställts vad skyddet omfattar. (Fasader, den fasta inredningen, miljön mm.) I praktiken innebär skyddet, att byggnaden måste bevaras i det skick skyddet förutsätter. Reparationer och ändringar måste göras utan att byggnadens kulturhistoriska värde riskeras. Då ändringar görs måste man i allmänhet begära utlåtande antingen av landskapsmuseet eller av Museiverket.

Kan någon från Museiverket komma och titta på vårt hus och ge råd?

Om byggnaden är av riksomfattande betydelse eller om det finns alldeles speciella, historiska konstruktioner/material/målningar mm. i huset skickar vi ut en person som kommer och ser på det. Man kan även vända sig till närmaste landskapsmuseum, där det eventuellt finns en byggnadsforskare anställd.

Varifrån får man pengar för att renovera ett hus?

Byggnadens ägare är skyldig att svara för det normala underhållet. För speciella restaureringsarbeten kan man anhålla om bidrag från Museiverket (restaureringsbidrag) eller från ELY-centralerna. För föreningshus finns dessutom en skild form av bidrag.

Vi har köpt ett gammalt hus och önskar reparera det på ett riktigt sätt. Vad lönar det sig att göra till först och var får man information?

Fundera först på era verkliga behov och önskemål i fråga om huset, kan det gamla huset fås i sådant skick som ni verkligen vill ha det eller är det mera realistiskt att bygga ett nytt hus. Ta reda på byggnadens historia, bekanta er med huset och med litteratur om renovering och fatta först sedan beslut om de slutliga åtgärderna. Avlöna en yrkeskunnig arkitekt (som är förtrogen med renoveringar) och planera ända från början tillsammans med arkitekten.

Var får man köpa traditionella och ekologiska byggnadsmaterial? Hur kan jag få tag i en skicklig och kunnig snickare/ugnsreparatör/dekorationsmålare mm?

På Internet kan man söka kontaktuppgifter om tillverkare. Tillverkarna kan ge information om de närmaste återförsäljarna för sina produkter. Man kan också fråga av lokala reparationsbyggcentraler.

I vårt husbolag planerar man att byta ut gamla träfönster mot nya. Vi tycker att de gamla fönstren är vackra och reparationsdugliga. Vad kan vi göra?

Om huset är skyddat, bör man begära ett utlåtande om saken från det lokala museet. Ni bör kräva att ert husbolag låter göra en ordentlig undersökning om husets skick, där det är möjligt att bevisa att fönstren är i gott skick och att det är tillräckligt att enbart reparera dem och samtidigt kan reparationens nivå fastställas för begärandet av offerter. Be om offerter också för reparationen, den kan t.o.m. då bli billigare.


 SidkartaSenast uppdaterad 10.7.2015
© Museiverket