Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Om oss

 
Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet. Museiverket kartlägger, sköter och förevisar den kulturhistoriska nationalegendomen samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket ansvarar för skydd av den kulturhistoriskt värdefulla miljön, det arkeologiska kulturarvet och byggnadsarvet samt kulturegendomen tillsammans med andra myndigheter och det övriga museiväsendet. Museiverkets uppgifter omfattar också kartläggning och förevisning av den kulturhistoriska nationalsamlingen, undersökning av det materiella kulturarvet samt stödjande och utveckling av museibranschen på nationell nivå. 

Museiverket tillhandahåller mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas för alla medborgare.

Museiverket är underställt undervisnings- och kulturministeriet.


Pressmeddelandearkiv

Museiverkets pressmeddelanden


Oikea-yla
  Henkilöhakemisto

Registret för personal

TelefonkatalogMuseoviraston kyltti

Kontaktuppgifter och ärendehantering12 markan seteli

Prislista 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast updaterad 30.8.2016
© Museoverket