Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets ekonomi


Museiverket finansierar sin verksamhet med budgetmedel. I statsbudgeten beviljas årligen anslag för verksamheten. Största delen av Museiverkets totala finansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Driftskostnadsanslag 2017

För Museiverkets driftskostnader har 23 093 000 euro beviljats i nettoanslag.

Övriga konsumtionsutgifter

För kostnader för lokaliteter för museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt 15 400 000 euro

Transfereringsutgifter

För understöd till museer och aktörer inom kulturarvsbranschen 1 360 000 euro
För understöd till kulturhistoriskt värdefulla objekt och fartyg 1 961 000 euro
För främjande av ratificering av Unescos kulturarvskonventioner 457 000 euro

Investeringsutgifter

För renoveringar och underhåll av verksamhetslokaler och fastighetstillgångar 799 000 €

Övriga utgifter

Utgifter föranledda av skyddet av kulturmiljön 50 000 €

Övrig finansiering

Verket får också finansiering ur statsbudgeten bl.a. från undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet samt sysselsättningsanslag från arbets- och näringslivsministeriet och från ELY-centralerna. För den arkeologiska verksamheten fås utomstående finansiering, eftersom arkeologiska undersökningar som utförs till följd av stora och allmänna markanvändningsprojekt finansieras av respektive entreprenör. Museiverket har även engagerat sig i EU-projekt, för vilka man får finansiering från flera instanser. Dessutom har Museiverket till sitt förfogande donationer placerade i olika fonder.

Museiverkets intäkter består av bl.a. museernas och slottens entréavgifter, av guidningar och uthyrning av lokaliteter, försäljning av publikationer och andra tryckalster, museibutiksverksamheten samt av foto- och bibliotekstjänster.
Jubileumsmynt för olympiska spelen i Helsingfors 1952. Foto: Museiverket

Jubileumsmynt för olympiska spelen i Helsingfors 1952. Foto: Museiverket

Jubileumsmynt för olympiska spelen i Helsingfors 1952. Foto: Museiverket

Jubileumsmynt för olympiska spelen i Helsingfors 1952. Foto: Museiverket

Jubileumsmynt för olympiska spelen i Helsingfors 1952. Foto: Museiverket

Jubileumsmynt för olympiska spelen i Helsingfors 1952. Foto: Museiverket

Jubileumsmyntet till minne av de olympiska spelen i
Helsingfors 1952 var världens första olympiska mynt.
Foto: Museiverket SidkartaSenast uppdaterad 22.3.2017
© Museiverket