Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Internationell verksamhet


Museiverkets internationella verksamhet omfattar myndighetsverksamhet samt samarbete och projekt inom olika sektorer av forskningsverksamhet. Det internationella samarbetet genomsyrar nästan all verksamhet inom ämbetsverket.

Internationella avtal inom kulturarvsbranschen (bland annat UNESCO:s och Europarådets avtal) är rättesnören för Museiverkets verksamhet och ämbetsverket deltar i beredningen och genomförandet av de åtgärder avtalen kräver.

Kulturarvssamarbetet mellan Östersjöländerna och det nordiska samarbetet är en central del av verksamheten. Man har även en lång tradition av samarbete med ryska kulturarvsaktörer.

Museiverket deltar i expert- och myndighetssamarbete kring Europeiska unionens kulturarvsbransch och man utnyttjar också möjligheterna till EU-finansiering i ämbetsverkets projekt.

Mer information:


Samarbete i FN:s utbildnings-, vetenskaps- och kulturorganisation UNESCO [Undervisnings- och kulturministeriets webbsidor]

ICOMOS International Council on Monuments and Sites

ICCROM The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

The International Council of Museums ICOM

ICOM - Finska nationella kommittén
Pohjoismaiden museovirastojen päälliköt 2014
Generaldirektörerna för de nordiska ”museiverken” träffas årligen (Nordic Heritage Heads Forum). År 2014 gick mötet av stapeln i Nyslott. Bild: Museiverket


Kruununprinsessa Viktoria ja presidentti Tarja Hal

Storutställningen 1809 – Rikssprängning och begynnelse var en gemensam utställning för Finlands nationalmuseum och Livrustkammaren i Sverige. President Tarja Halonen och kronprinsessan Victoria deltog i öppningsceremonin. Bild: Saara Salmi, Museiverket
Qatari 2014
Världsarvskommittén höll ett möte i Qatar 2014.
Bild: Juhani Kostet, Museiverket
SKAIKin ohjausryhmä 2013
Det finsk-svenska SKAIK-projektet som i tre års tid främjat skyddet av skogens kulturarv i Kvarkenregionen gav utmärkta resultat. På bilden är projektets styrgrupp samlad i Vasa 2013. Bild: Vesa Laulumaa, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 27.5.2015
© Museiverket