Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Internationella avtal inom kulturarvsbranschen


Inom kulturarvsbranschen finns internationella avtal som Finland har förbundit sig till. De fungerar också som rättesnöre för Museiverkets verksamhet. Museiverket medverkar i beredningen och genomförandet av de åtgärder som avtalen kräver.

UNESCO:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, är en av de kändaste internationella konventionerna. Finland är medlem i världsarvskommittén under 2014–2017. Museiverket ansvarar för kulturfrågor i kommittéarbetet.

Museiverket och Finlands hembygdsförbund har berett ratificeringen i Finland av Farokonventionen som behandlar kulturarvets samhälleliga betydelse. I Finland planeras ratificeringen äga rum 2015.

UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet godkändes 2003. I Finland trädde konventionen i kraft 2013. Museiverket förbereder verkställandet av konventionen i Finland.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.5.2015
© Museiverket