Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Konvention om skydd för byggnadskulturarvet i Europa


Europarådets konvention om skydd för byggnadskulturarvet i Europa omfattar kulturminnen, byggnadshelheter samt utomhusobjekt. Konventionen ingicks den 3 oktober 1985 i Granada och trädde i kraft i Finland den 1 februari 1992.


 SidkartaSenast uppdaterad 22.5.2015
© Museiverket