Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Skyddet av arkeologiskt kulturarv


Finland undertecknade år 1994 en konvention gällande skyddet av det arkeologiska kulturarvet i Europa. Konventionen trädde i kraft i maj 1995. Avsikten med konventionen är att skydda det arkeologiska kulturarvet som en gemensam minneskälla för de europeiska länderna och som undersöknings material för vetenskaplig forskning. Alla fasta fornlämningar och lösa fornföremål samt spår av mänsklig verksamhet från forna tider betraktas som en del av det arkeologiska kulturarvet.

För att skydda det arkeologiska kulturarvet och för att garantera en vetenskaplig nivå för forskningsarbetet, förbinder sig fördragsparterna att bl.a. skapa ett system för beviljande av tillstånd och för övervakning av utgrävningar och för annan arkeologisk verksamhet samt att säkerställa att utgrävningar och andra metoder, som kan skada objektet, får utföras och tillämpas endast av kompetenta och därtill särskilt befullmäktigade personer. Fördragsparterna eftersträvar också att koordinera och förena de arkeologiska behoven och behoven av planering av markanvändningen. I konventionen ingår också en artikel om finansieringen av arkeologiskt forskningsarbete och av skyddet av fornlämningar.

Vår lag om fornminnen följer huvudprinciperna i konventionen.

Läs mera:


 SidkartaSenast uppdaterad 22.5.2015
© Museiverket