Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Skyddet av kulturarv under vatten


Finlands sjöhistoriska museum vid Museiverket har deltagit i beredningen av det internationella avtal som eftersträvar skydd av kulturarvet under vatten. Unescos 31:a generalkonferens godkände avtalstexten i november 2001.

Unescos skyddsavtal innehåller samma grundläggande principer för skyddet av det arkeologiska kulturarvet och för kulturarv under vatten som vår lag om fornminnen. Myndigheterna reglerar verksamheten gällande kulturarvet, fynden skall anmälas till myndigheter och vrak jämte lasten och innehållet, som legat i vattnet i mer än hundra år, fastställs som kulturarv.

Det viktigaste innehållet i avtalsartiklarna är definitionen av kulturarv under vatten, samt de juridiska medel och mekanismer inom det internationella samarbetet, genom vilka skyddet genomförs. I bilagan fastställs reglerna för marinarkeologisk forskning och dokumentation. Enligt avtalets centrala skyddsprincip bör de kulturhistoriska fynden i första hand bevaras på sina fyndplatser (in situ).

Om man dock lyfter föremål eller delar av detta t.ex. från ett vrak för forskningsbehov, måste man med hjälp av konservering och administration säkerställa att kulturarvet bevaras under en lång tid. Kulturarv får inte lyftas ur vattnet varken för kommersiell vinnings skull och undersökningsmaterial som härstammar från ett kulturarvsobjekt skall inte oåterkalleligt förstöras. För bedrivande av verksamhet som gäller kulturarv under vatten bör man ha fullmakt av en myndighet.


 SidkartaSenast uppdaterad 22.5.2015
© Museiverket