Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Internationella stadganden gällande utförsel av kulturföremål


Finland har ratificerat Unescos konvention om förbud mot och förhindrande av olovlig import och export av kulturföremål samt av överföring av äganderätten. I konventionen konstateras det att utbyte av kulturegendom ökar kännedomen om mänsklighetens bildning och berikar kulturlivet för alla folk och väcker högaktning och uppskattning mellan nationerna. Kulturegendomen är en grundfaktor för bildning och nationell kultur, vars verkliga värde kan förstås endast i ett sådant sammanhang där man vet så mycket som möjligt om dess ursprung, historia och traditionella miljö. På grund av detta har de stater som undertecknat avtalet skyldighet att skydda den kulturegendom som finns inom deras territorium mot stöld och olovlig export.

Läs mera:


 SidkartaSenast uppdaterad 22.5.2015
© Museiverket