Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Världsarvskonventionen


maailmanperintoUnescos konvention om skydd av världens kultur- och naturarv godkändes år 1972. Målet för världsarvskonventionen är att med hjälp av samarbete mellan folken trygga bevarandet av viktiga kulturarvsobjekt och uppmärksamma deras betydelse.

För att tas upp på Världsarvslistan måste ett kulturobjekt uppfylla vissa kriterier. Det kan t.ex. vara ett mästerverk skapat av människan eller ett exceptionellt vittnesmål om en levande eller redan utdöd kultur. Objektet kan vara en byggnadstyp som representerar ett viktigt historiskt skede eller en särskild traditionell bosättning typisk för en viss kultur. Det kan även hänföras till händelser, levande tradition, idéer, religioner eller konstnärliga och litterära verk.

Ett naturobjekt kan berätta om viktiga utvecklingsskeden i jordens historia eller vara exempel på en pågående ekologisk eller biologisk förändring. Det kan representera ett exceptionellt vackert landskap eller vara hemvist för en hotad djurart.

I juni 2014 fanns 1007 objekt på världsarvslistan. På listan fanns bl.a. Egyptens pyramider, Taj Mahal, Kinesiska muren och Grand Canyon. I Finland finns sju världsarvsobjekt.

Världsarvslistan blir längre för varje år. Världsarvskommittén möts årligen för att behandla nya nomineringar. Kommittén väljs bland medlemsländerna för sex år.

Museiverket svarar för presentationen av nya kulturarvsobjekt i Finland och miljöministeriet för naturobjekten. Båda myndigheterna svarar för kombinerade objekt som representerar både kulturarvs- och naturarvsvärden. Museiverket deltar även i genomförandet av Världsarvskommitténs globala strategi i samarbete med utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete samt med Nordic World Heritage Foundation.

Läs mera:


 SidkartaSenast uppdaterad 26.5.2015
© Museiverket