Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Skogens Kulturarv i Kvarkenregionen (SKAIK)

Det viktigaste målet för projektet är att minska skadorna på fornlämningar förorsakade av skogsbruket i Kvarkenregionen. Målet ska uppnås genom ett omfattande samarbete, utbildning och information samt genom att utveckla metoder för inventering av skogens kulturarv.

Projektet inleddes år 2009 som ett innovationsprojekt på ett år. De nyskapande resultaten och det omfattande samarbetet under pilotåret uppmuntrade till att ansöka om en fortsättning på projektet. Etableringsprojektet på tre år fick ett godkännande beslut av EU:s Botnia-Atlanticaprogram i slutet av år 2010. Inom projektet arbetar arkeologerna Satu Koivisto och Vesa Laulumaa från Museiverket.

Kyroland har valts till projektets målområde. Kyroland är en ekonomisk region som består av kommunerna Laihela, Storkyro och Lillkyro. År 2011 utfördes inventering i Laihela och år 2012 står Storkyro och Lillkyro på tur.

62 DSC7072 lowres-wide13 DSC6750 lowres-wide93 DSC7452 lowres-wide26 DSC6810 lowres-wide90 DSC7397 lowres-wide42 DSC6921 lowres-wide

Utöver fornlämningar lärde man sig att känna igen olika skogstyper under inventeringen i Laihela och Storkyro i maj 2012. I år ligger tyngdpunkten för utvecklingen av inventeringsmetoderna i att bedöma tablettdatorernas användbarhet vid terrängobjekt. Resultaten har hittills varit synnerligen uppmuntrande. Foton: Mikke Nyholm

EU-webbplats för SKAIK-projektet

Laihia tunnetaan komeista pronssikautisista hautaröykkiöistään.
Laihela är känd för sina ståtliga gravrösen från bronsåldern. Rösena på Soukannevankallio samlades ihop på en brant strandklippa för ungefär tre tusen år sedan. Foto: Satu Koivisto

Torpan kivijalka Laihian Nikkarinloukossa.
Torpets stenfot i Nikkarinloukko i Laihela hör till de kulturarvsobjekt från den historiska tiden åt vilka man inte har ägnat så mycket uppmärksamhet vid skydd och vård. Foto: Satu Koivisto

 Botnia Atlantican logo. Pohjanmaan liiton logo. Museoviraston logo. Skogcentralen Kyrönmaan seutukunta Suomen kartalla.

Var den ekonomiska regionen Kyroland ligger.


 SidkartaSenast uppdaterad 28.6.2012
© Museiverket