Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Verksamhet och tidtabell


Fältarbetena i projektet utförs i huvudsak på våren och hösten då det är lättare att göra iakttagelser i terrängen än under växtperioden. Under vårvintern planeras arbeten som ska utföras under den kommande fältperioden och resten av året åtgår till stora delar till att behandla och rapportera det material som har producerats under fältarbetena. Också projektadministrationen tar mycket tid under året.

Verksamheten och tidtabellen för etableringsprojektet 2011-2013 anges i tabellen.

2011 2012 2013
Samarbete med skogsbranschen Information och utbildning för skogsägare, fornlämningar och skogsbehandling Läroanstalter inom skogsbranschen, rådgivning, information, planering av en natur- och kulturslinga, värdefulla livsmiljöer i skogarna, miljöstödsrådgivning Instruktioner om skogsbruk i områden med fornlämningar, anläggande av natur- och kulturslinga
Utveckling av inventeringsmetoder Utveckling och testning Ibruktagande av metoden Erfarenheter av användning, utvärdering, utvecklingsbehov
Inventering av skogarnas kulturarv Fältarbetsperioder i Kyroland; Laihela, Storkyro och Lillkyro Fältarbetsperioder i Kyroland; Laihela, Storkyro och Lillkyro Sammandrag av resultaten från fältarbetet, fältkontroller av slingorna och vårdobjekten
Utveckling av datasystem Inventeringsdatabas, utveckling, testning och genomförande Ibruktagande av inventeringsdatabas Erfarenheter av användning, utvärdering, utvecklingsbehov
Information www-sidor, presentationer och rapporter, bl.a. EEA Oslo
Planering av skyltar vid slingor och presentationsområden, föredrag och meddelanden En fickguide om skogsbruk i områden med fornlämningar, presentation av besöksmålen på www-sidorna, föredrag och meddelanden
Gränsöverskridande samarbete Gemensamma exkursioner, fältarbeten, möten, seminarier, skapande av ett samarbetsnätverk Gemensamma exkursioner, möten, fältarbeten och samarbetsnätverkets seminarium Gemensamma möten och ett allmänt seminarium om skogarnas kulturarv, rådgivningsdagar


 SidkartaSenast uppdaterad 27.2.2012
© Museiverket