Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg


Aktuellt på våren 2012


Fältarbetena för projektet SKAIK detta år inleddes den 3 maj 2012. I år kommer projektet främst att fokusera på arkeologisk inventering i Storkyro och Lillkyro. Också skogsutbildning gällande kännedom om och hantering av fornlämningar i skogsbruk, samarbete med de svenska projektpartnerna och utveckling av inventeringsmetoder utgör viktiga delar av projektet. Nyheter om vårens evenemang nedan


Samarbetsvecka


38 DSC6899 lowres-wide

De glada inventerarna i projektet SKAIK småler vid stenåldersboplatsen i Råväsen. Från vänster: Satu Koivisto (Museiverket), AnnKristin Unander (Skogsstyrelsen), Marianna Niukkanen (Museiverket), Mikke Nyholm (Museiverket), Vesa Laulumaa (Museiverket), Ronny Smeds (Västerbottens Museum), Helena Gustafsson (Skogsstyrelsen) och Berit Andersson (Västerbottens Museum). Foto: Vesa Laulumaa
   

17 DSC6767 lowres 22 DSC6800 lowres  

Till vänster Ronny och Berit, till höger AnnKristin och Helena funderar vid rösobjektet i Niemenmaa där målet var att bestämma och uppdatera lägesinformationen för rösena i fornlämningsregistret. Foton: Mikke Nyholm
 

61 DSC7001 lowres 21 DSC6788 lowres  

Vesa och Satu nöjda vid ett nytt fynd. "Pärlbandet" som kunde urskiljas i laserskanningsmaterialet visade sig vara en rad hyddbottnar från stenåldern. Till höger: Vesa presenterar för Ronny hur bekvämt det är att använda en tablettdator i fältförhållanden. Navigatorn och arkivuppgifterna finns behändigt till hands och dessutom går det att uppdatera fornlämningsregistret direkt vid objektet. Foton: Mikke Nyholm
 
 

Presskonferens den 8 maj 2012


03 DSC6690 lowres
08 DSC6734 lowres
 
Presskonferensen för projektet ordnades vid det omfattande rösobjektet från järnåldern i Aittoonmäki i Lillkyro. Redaktörerna på tidningen Pohjankyrö och YLE Österbotten intervjuar projektforskarna Satu Koivisto och Vesa Laulumaa. Till höger: Satu beskriver för det lokala mediet vilka de utmärkande dragen för fornlämningarna i Kyroland är samt projektets mål och de uppnådda resultaten. Foton: Mikke Nyholm

Skogsutbildning


71 DSC7244 lowres-wide

Skogsstuderande och -lärare utbildas till att identifiera fornlämningar. Målet är att de lär sig att utföra skogsvårdsåtgärder på ett kontrollerat sätt i fornlämningsområden. På bilden ges praktisk utbildning på Soukannevankalliot i Laihela. Foto: Mikke Nyholm
   

67 DSC7194 lowres 91 DSC7422 lowres  
 
Kursdeltagarna i Tyllijoki i Laihela där de får se hur utmanande identifiering av fornlämningar kan vara. Till höger: Riitta Raatikainen från Skogscentralen och Vesa Laulumaa från Museiverket utvärderar argumenten för skyddet av ett område i Riitasaari i Laihela där naturens mångfald kombineras med skogarnas kulturarv. Foton: Mikke Nyholm
 
 

Utveckling av inventering


40 DSC6918 lowres 55 IMG 7691 lowres  

     
61 DSC7004 lowres-wide

Forskare Satu Koivisto presenterar de Lidar-material som hon har analyserat. Föremål för särskild uppmärksamhet är terrängformerna som avviker från det omgivande landskapet. I detta fall visade sig den "pärlbandsaktiga" raden vara en stenåldersboplats. Ronny, AnnKristin, Marianna och Berit står i fyra sättningar som ligger bredvid varandra. I bakgrunden sparar forskare Vesa Laulumaa en beskrivning av objektet i fornlämningsregistret med hjälp av en tablettdator. Foton: Mikke Nyholm
   


Tabletti-1Tabletti-2Tabletti-3Tabletti-4Tabletti-5

I tablettdatorn kombineras en batteritid på 10 timmar med bland annat en trådlös förbindelse, GPS, lätthet och mångsidiga programvaror som inventeraren snabbt lär sig att uppskatta i utmanande terrängförhållanden. Kartläsarens bästa vän är navigatorn som även kan visas på grundkartan i karttillämpningen. Vid själva fornlämningsobjektet finns det ofta behov av att kontrollera arkivuppgifter som man i stället för från mappar och kopior behändigt kan granska i digital form via en så kallad molnserver (förutsatt att man har skannat och laddat ner de material som man behöver i servern). Anordningens fotoegenskaper är inte lika bra som i en systemkamera men fungerar väl när man ska fotodokumentera ett objekt. Dessutom går det att spara de uppdaterade objektbeskrivningarna och den uppdaterade lägesinformationen direkt i fornlämningsregistret utan några mellanskeden. Foton: Mikke Nyholm


 SidkartaSenast uppdaterad 28.6.2012
© Museiverket