Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Information, samarbete och utbildning


Projektet ordnar informationstillfällen om projektmål och -resultat ett par gånger per år. Tillfällena riktas i första hand till lokala invånare och massmedier som är verksamma i Österbotten. I samarbete med Västerbottens museum har man dessutom utarbetat en tvåspråkig broschyr som kan laddas ner på denna sida.

Ett av de viktigaste målen för projektet är att förstärka myndighets- och expertsamarbetet mellan skogsbranschen och kulturarvet samt att aktivt informera skogsägare och lokal befolkning om skogens kulturarv. Med tanke på skyddet av fornlämningar är det viktigt att ge skogsexperter anvisningar och utbildning och skapa goda praxis och verksamhetsmodeller som beaktar kulturarvet.

 Under projektets pilotår 2009 ordnade Skogscentralen och Museiverket informationstillfällen och utbildning för skogsexperter. Verksamheten fortsätter under projektets etableringsperiod under åren 2011-2013. År 2011 ordnades i Mellersta Österbotten utbildning som riktades till skogsexperter den 15 juni och en terrängdag för skogsägare i Laihela den 1 oktober.

 Föreläsningar om projektet och projektresultaten hålls vid nationella och internationella tillställningar. Hösten 2011 höll projektet föredrag vid konferensen European Association of Archaeologists i Oslo, vid seminariet Kulturarv i nordliga skogar i Rovaniemi och under Landskapsmuseidagarna i Vasa.

Nedladdningsbar broschyr: pdf SKAIK_Broschyr_2011 (289 KB)

Sirkka-Liisa Seppälä valvoo laikkumätästystä röykkiöharjanteella Laihialla toukokuussa 2009.
Sirkka-Liisa Seppälä övervakar fläckupptagningen på en röseås i Laihela i maj 2009. Foto: Kaisa Lehtonen

Koulutuspäivä muinaisjäännöksistä ja metsien käsittelystä 10.9.2009. Satu Koivisto kertoo metsäalan toimihenkilöille Tuoressaaren kivikautisista asumuspainanteista.
Utbildningsdag om fornlämningar och skogshantering hösten 2009. Satu Koivisto berättar för skogstjänstemän om hyddbottnarna från stenåldern i Tuoressaari i Laihela. Foto: Sirkka-Liisa Seppälä


 SidkartaSenast uppdaterad 27.2.2012
© Museiverket