Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektdeltagare


Museiverket är ansvarigt för Finlands insatser i projektet med Västerbottens museum från Umeå som sin huvudpartner. Det omfattande projektsamarbetet som överskrider gränserna på många sätt och utbyte av erfarenheter är en ny landvinning vid skyddet av skogens kulturarv.

Fältarbetsgruppen i Finland består av forskarna Vesa Laulumaa och Satu Koivisto vid enheten för arkeologiska fälttjänster vid Museiverket. Överintendent Helena Taskinen som ansvarar för Västra Finlands kulturmiljötjänster vid Museiverket är projektansvarig i Finland.

Samarbetsparterna i Finland är Museiverket och Skogscentralen samt Österbottens museum, Forststyrelsen och skogsvårdsföreningen i Södra Österbotten. I Sverige är samarbetsparterna Västerbottens museum, Skogstyrelsen Region Nord samt skogsmuseet i Lycksele, kulturmiljöavdelningen vid Västerbottens länsstyrelse, Skellefteå museum, Riksantikvarieämbetet och lokala hembygdsföreningar.

Projektgrupperna i de båda länderna har bildat en egen referensgrupp, som består av representanter för de viktigaste samarbetsinstanserna och intressentgrupperna. Gruppen verkar som ett forum för förmedling av information, diskussion, erfarenheter och kunskaper i anslutning till projektets mål. Referensgruppen som Finlands SKAIK-projektgrupp sammanställde består av representanter för följande instanser: Finlands skogscentralen, Skogsvårdsföreningen i Södra Österbotten, UPM:s, Metsäliittos och Stora Ensos lokala kontor, Forststyrelsen, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Österbottens museum, Hembygds- och museiföreningen i Laihela samt kommunerna i Kyroland.

Kuva8 Muinaisjäännösneuvontaa metsänomistajilleSKAIK-projektet ordnade hösten 2011 rådgivning för skogsägare i Laihela om hur fornlämningar kan iakttas vid skogshantering. Foto: Vesa Laulumaa

Länkar till samarbetspartnernas webbplatser: SidkartaSenast uppdaterad 27.2.2012
© Museiverket