Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Finsk-svenskt samarbete


De finska och svenska projektparterna träffades tre gånger under projektets pilotår 2009. Målet var att utbyta kunskaper och erfarenheter om skydd, undersökning och skötsel av skogens kulturarv. Vid mötena diskuterades bland annat metoder för inventering av skogens kulturarv och skogshantering. På båda sidorna av Bottenviken var man mest oroad för att det moderna intensiva skogsbruket riskerar bevarandet av fornlämningsobjekt.

Under etableringsprojektet 2011-2013 görs samarbetet ännu tätare. I stället för de tidigare korta mötena genomförs årligen saminventeringar på en vecka på båda sidorna av Kvarken. År 2011 utfördes saminventering i Laihela i Finland i maj. Programmet var mångsidigt och omfattade bland annat uppresning av fornlämningsskyltar och grävande av provgropar vid ett bronsåldersobjekt. Dessutom bekantade man sig med fornlämningsobjekt tillsammans med skogsexperter. Projektets finska arkeologer åkte i sin tur till Sverige för att inventera i Västerbotten i slutet av augusti.

Kuva6 Yhteistyötä Skellefteåssa
Utbyte av kunskap och erfarenheter skapar grund för ett lyckat projektsamarbete över Bottenviken. Vid hällmålningen på Finnforsberget i Skellefteå (fr.v.) AnnKristin Unander från Skogsstyrelsen, Berit Andersson från Västerbottens museum, Satu Koivisto från Museiverket och Taisto Karjalainen från Forststyrelsen. Foto: Vesa Laulumaa

Kuva7 Yhteisiä haasteita
Österbottens och Västerbottens långa gemensamma historia, miljöförhållandena, skogens arkeologiska kulturarv samt det tilltagande intensiva skogsbruket utgör en intressant och utmanande grund för ett gemensamt projekt. Foto: Vesa Laulumaa

 SidkartaSenast uppdaterad 27.2.2012
© Museiverket