Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Skötsel, användning och presentation av kulturarvet

Kuva5 Muinaisjäännöstaulun pystytystäVid bronsåldersrösen (ca 1500-500 f.v.t.) på Soukannevankallio i Laihela satte man upp en fornlämningsskylt i samarbete med de svenska projektpartnerna i maj 2011. AnnKristin Unander (fr.v.), Helena Gustafsson, Erik Sandén och Vesa Laulumaa håller på att sätta upp skylten. Foto: Piritta Häkälä
Bland de fornlämningar som inventerades under projektets pilotår 2009 har man nu valt ut tio objekt varav Museiverket markerade tre med fornlämningsskyltar i terrängen sommaren 2011. Planeringen av natur- och kulturstigar fortsätter samtidigt när man genom inventering får uppdaterad information om objekten och hur stigarna kan genomföras. Vid planeringen av stigar utnyttjas kunnigheten vid Skogscentralen och samarbete görs med lokala representanter för kulturturism, kommuner och skolor.

Laihian Alatalo/Jätinhaudanmaan pronssikautinen hautaröykkiöalue ja asuinpaikka saavat uudet kyltit ja opastaulut SKAIK -projektin aikana.
Gravröseområdet och bronsåldersboplatsen i Alatalo/Jätinhaudanmaa i Laihela får nya informationsskyltar under SKAIK-projektet. Foto: Sirkka-Liisa Seppälä

 SidkartaSenast uppdaterad 27.2.2012
© Museiverket