Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg


Tillstånd


Kaivauksia Haminan Rykmenttikentällä.

Undersökningstillstånd för fornlämningar


Alla förhistoriska eller historiska objekter och för undersökning av förlämningar under vattnet skyddas som minnen av vårt lands tidigare bebyggelse och historia. Museiverket kan med stöd av lagen om fornminnen (295/63) ge tillstånd för undersökning av fredad, fast fornlämning.

Anvisningar för hur man skall gå till väga

Återstoder av ett stabsofficershus grävs fram på Rykmenttikenttä i Fredrikshamn. Foto: Katja Vuoristo / Museiverket.
Kenraalimajuri Aaro Pajarin kunniamerkit aseteltuina hautajaistilaisuuutta 1949 varten. Kuva: Museovirasto/Markku Haverinen.

Tillstånd för utförsel av kulturföremål


För att bevara den värdefullaste kulturegendomen har man I Finland genom lagstiftning begränsat utförseln av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värdefulla föremål. Museiverket är allmän tillståndsmyndighet. Utförseltillstånd för nationella kulturföremål handläggs även av nio museer. Utförseltillstånd för konstverk handläggs av Statens konstmuseum.

Ytterligare information om tillstånd för utförsel

Generalmajor Pajaris utmärkelsetecken framställda på hans begravning 1949. Foto: Museiverket / Markku Haverinen.
.

 SidkartaSenast uppdaterad 19.6.2012
© Museiverket