Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Ansvarspersoner


Generaldirektör Juhani Kostet

Finlands nationalmuseum


Överdirektör
Elina Anttila

Marknadsföring och kommunikation
Marknads- och kommunikationsdirektör Jonna Heliskoski

Samlingar
Direktör Eija-Maija Kotilainen (Samlingar och Kulturernas Museum)

  • Centret för samlingar, Överintendent Kaija Steiner-Kiljunen
  • Konservering, Intendent Eero Ehanti
  • Samlingar och undersökning, Överintendent Sanna Teittinen

Museitjänster
Direktör Tiina Mertanen (Museitjänster och Finlands sjöhistoriska museum)

  • Museitjänster / Utställningar, Utställningschef Minerva Keltanen
  • Museitjänster / Publikarbete och evenemang, Ansvarig museilektor Eija Liukkonen
  • Museitjänster / Nationalmuseet, Intendent Heikki Aittala
  • Museitjänster / Fölisö friluftsmuseum, Ekudden och Hvitträsk, Intendent Mikko Teräsvirta
  • Museitjänster / Slott (Tavastehus slott, Olofsborg och Villnäs), Intendent Jouni Marjamäki
  • Museitjänster / Finlands sjöhistoriska museum, Intendent Pia Paukku

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@kansallismuseo.fi.


Kulturmiljötjänster


Avdelningsdirektör Mikko Härö

Förvaltning och stöd, Överintendent Ulla Salmela
Restaurering, Överintendent Ilari Kurri
Västra Finlands kulturmiljötjänster, Överintendent Helena Taskinen
Östra och Norra Finlands kulturmiljötjänster, Överintendent Petri Halinen

Arkiv- och informationtjänster


Avdelningsdirektör Vesa Hongisto

Bibliotek, arkivet och de arkeologiska samlingarna, Överintendent Jutta Kuitunen
Bildsamlingarna, Överintendent Ismo Malinen
Dataadministration, Överintendent Miikka Haimila
Arkeologiska fälttjänster, Överintendent Marianna Niukkanen


Stödtjänsterna


Administrativa tjänster, Förvaltningsdirektör Carolina Ansinn
Utvecklandet av museibranschen
, Utvecklingsdirektör Pirjo Hamari

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@museovirasto.fi.


 SidkartaSenast uppdaterad 5.1.2018
© Museiverket