Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Stödtjänster


Administrativa tjänster


Enheten stöder verksamhetsenheterna genom att ge juridisk rådgivning, främjar verksamhetens lagenlighet och en god administration samt svarar för tolkningen av avtal, förordningar och andra normer. Därtill utvecklar och upprätthåller enheten lönesystemet, rese- och anskaffningsprocesser samt svarar för till exempel anordnandet av rekrytering samt arbetarskydd och företagshälsovård. Enheten producera också ekonomiförvaltningstjänster, planering och uppföljning gällande ekonomi samt instruktioner och övervakning och sköter om avtal och användartjänster gällande fastigheternas hyresverksamhet.


Utveckling av museisektorn


Utvecklingstjänsterna svarar för den allmänna utvecklingen av museibranschen i Finland, avtalsstyrningen när det gäller museernas regionala verksamhet eller verksamheten inom specialbranscher, utdelningen av statsbidrag och upprätthållandet av museistatistik. Utvecklingstjänsterna främjar samarbetet mellan museer, erbjuder rådgivning, förmedlar information och deltar i utvecklingsprojekt inom branschen.


Understöd

Information om Finlands museer SidkartaSenast uppdaterad 7.8.2017
© Museiverket