Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Pressmeddelanden 2014


Slutrapporten av projektet för undersökning av Vrouw Maria har getts ut
Juhani Kostet omvaldes till Museiverkets generaldirektör för en andra femårsperiod
År 2014 har varit ett exceptionellt livligt metallsökningsår
Journalistiska bildarkivets historiska tidningsbilder införs i Kuvakokoelmat.fi
Nationalmuseets nya utställning berättar om befolkningen i Finnskogarna
Den nya Nautica Fennica presenterar en mångskiftande sjöfartshistoria – från hällkonst till handel och segelsällskapsverksamhet
Föremål och bilder från Fölisöns friluftsmuseum kan ses i Finna
En skiss av Gallen-Kallelas målning ”Autuaitten saari” hittades
Beredningen av verkställandet av konventionen om det immateriella kulturarvet framskrider i god takt
Politikerpanelen avslöjar de ledande partipolitikernas ställning till relationen mellan kulturarv och ekonomi
De geofysikaliska mätningarna i omgivningen kring svärdsmannens grav i Janakkala gav ny information om hur området har använts
Säg din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin – hållbar utveckling, markanvändning, lagstiftning samt samarbete och deltagande som tema
Museiverket har utlyst behovsprövade understöd för år 2015
Kaleva donerade sin historiska bildsamling till Museiverkets Journalistiska bildarkiv
Museistatistik 2013 har publicerats – museibesök visar en stigande trend
Museiverket återkallade sitt besvär över Jakobstads torgplan
Museiverket och Trafikverket har ingått ett samarbetsavtal
Nu finns spargrisar och penningar i Nationalmuseets myntkabinett även i digital form
Elina Anttila blir nationalmuseets överdirektör
Det finns nu mer Museiverkets arkivmaterial på nätet än förr
Takmålningar från 1600-talet undersöks och dokumenteras på Villnäs slott
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar
Museiverket vill ha polisutredning om manipulering av Hakoinen fornborg
Behovsprövade understöden för museer har delats ut
Utställningen Kanna och kyrkklocka berättar vrakhistorier från medeltiden
Kvalitetsanvisningarna för de arkeologiska fältarbetena i Finland har uppdaterats – undersökningstillstånd kan nu ansökas med en blankett
SKAIK-projektet har utvecklat skyddet av skogarnas kulturarv
Den uppdaterade webbplatsen leder till Finlands fornminnesleder
Medborgarenkät om kulturarvet har öppnats på webbplatsen Dinasikt.fi
Projektet Partage Plus tog fram 81 000 nya objektdata, tredimensionella bilder och flerspråkiga sökningar i databasen Europeana
Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg och skeppsvarv
Utställningen ”Loja Saarinen – Konst och liv på Hvitträsk och i Cranbrook” har öppnats på Hvitträsk
Nationalmuseets Spirit of Budō -utställning uppvisar den japanska kampkonstens historia
Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt
Senatsfastigheter och Museiverket utför intensivt samarbete på Olofsborg – ett livligt år av renoveringar har inletts
Museiverket och Finlands Hembygdsförbund förbereder ratificeringen av Faros kulturarvskonvention i Finland
Museiverket delade ut understöd för dokumentation av och forskning i det finländska kulturarvet
Museiverket och Finlands nationalmuseum satsar på Olofsborgs fysiska tillgänglighet och kunskapsmässiga åtkomlighet
Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster har öppet längre på torsdagar
Museiverket digitaliserar fotografier, föremål och arkivmaterial
Biografin över Carl Fredrik Meinander kastar ljus på denna kända arkeologs karriär och korrespondens
Burger Kings planer för järnvägsstationen äventyrar inte skyddet av restauranglokalen
Museiverkets museer och slott hade nästan en halv miljon besökare år 2013
Svärdsmannen som hittades i forngraven i Janakkala avled under medeltiden

 SidkartaSenast uppdaterad 7.1.2015
© Museiverket