Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Pressmeddelanden 2016


Tidningen Itä-Häme donerade sin historiska bildsamling till Museiverkets Journalistiska bildarkiv
Museiverket utlyser bidrag för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation
Katalogiseringsanvisning för museer finns nu på svenska i PDF-format
Museiisbrytaren Tarmo bogseras från Kotka till Helsingfors för renovering
Museiverkets exceptionella sätt att samla in material till förteckningen över det levande kulturarvet nominerat till mottagare av Europa Nostra-priset
En ny publikation om världarvsobjekt har publicerats
Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst
Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017
Museerna och UNESCO har samma mål
Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt
Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen
Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet
Lokalsamhällen som håller traditioner levande har en stark roll i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet
Museiverket fortsätter att söka efter vraket Hanneke Wrome i Jussarös skeppsfälla
Finna innehåller redan mer än en miljon poster ur museisamlingar
Museiverket öppnade det största Centret för samlingar och konservering i Finland i Vanda
Helsingfors vrakpark hälsar välkommen under ytan och till pop up-utställningen
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar
Skyddet stödjer en kontrollerad utveckling av Helsingfors järnvägsstation
Museistatistik 2015 har publicerats – museerna gör mångsidigt och livligt publikarbete
Penningfyndet i Hämeenkoski omfattar över 300 silvermynt från vikingatiden
Antalet museibesökare ökar fortfarande
En medeltida borg fick en egen utställning i Borgå
Museiverket delade ut nästan 560 000 euro i understöd till museer
Naturaktörer med i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet
Vad är en kulturmiljö och varför är den viktig? Bekanta dig med den nya tjänsten Varkulturmiljo.fi och #vårkulturmiljö
Föreningar fick 55 000 euro i understöd av Museiverket för kulturarvsprojekt
Museiverket delade ut över 600 000 euro i understöd för museers innovativa projekt
Helge Heinonens samling med tidningsbilder donerades till Journalistiska bildarkivet JOKA
Museiverkets arkiv-, biblioteks- och bildtjänsters öppet- och leveranstider ändras i början av mars
Fältarbetsobjekten som Museiverkets arkeologer undersökte 2015 daterades från stenåldern till 1900-talet
Fråga Nationalmuseet
Proverna från vraket vid Jussarö är inte från skeppet Hanneke Wrome
Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning
Nordiska experter diskuterar användningen av digitala samlingar på ett seminarium i februari

 SidkartaSenast uppdaterad 18.4.2017
© Museiverket