Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Pressmeddelanden 2013


Museiverkets fastigheter överförs till Senatsfastigheter och Forststyrelsen
Finlands nationalmuseum förnyar sin verksamhet
Unika fotografier om Helsingfors på 1920-1950-talen på Nationalmuseets utställning
Värdefull forngrav hittades i Janakkala
Finland invald i Unescos världsarvskommitté
Frimärkshäftet ”Gamla slott”utkommer i januari 2014
Den nya guideboken om Hvitträsk finns också på svenska och engelska
Museiverket har utlyst behovsprövade understöd för år 2014
Dagarna för Europas byggnadsarv kulminerar med tusentals evenemang kommande veckoslut – i Finland ordnas tiotals evenemang runt om i landet
Länge leve byggnaden! presenterar återanvändning av byggnader
Vid de arkeologiska utgrävningarna vid Presidentslottet hittades fler fragment av Helsingfors tidiga historia
Frugård som firar sitt 30-årsjubileum har öppnats för allmänheten
Urajärvi herrgård som restaurerats öppnades i ny färgprakt
Den nya utställningen på Hvitträsk presenterar bostadshus som planerats av Eliel och Eero Saarinen
Rosa Liksoms utställning President visas på Ekudden
Tävlingen Kulturmiljöskaparna efterlyser nya användningsändamål för byggnader
Utställingen ”Samlare - mot andra världar” har öppnats i Tavastehus slott
Museiverket delade ut behovsprövade statsunderstöd till museer
Museiverket delade ut understöd för dokumentation och forskning av det finländska kulturarvet
Världsarvsobjekten beviljades understöd
Reparationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vården av fornlämningsområden understöddes med 1,6 miljoner euro
Museiverkets verksamhetsutrymmen i Helsingfors finns nu på Sturegatan
Museiverket delade ut understöd till museernas innovativa projekt
Tusentals nya fotografier tillgängliga i Museiverkets tjänst Kuvakokoelmat.fi
Museiverket får hjälp av fångar för reparationen av Olofsborgs murar
Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg
Museiverket har övergått till elektronisk ärendehantering
Museiverkets flyttning till Sturegatan snart på slutrakan
Museiverkets verksamhet på Nervandersgatan flyttar i mars till Sturegatan
Zeeland har donerat bildbyrå Pressfotos bilder till Museiverket och till Finlands Idrottsmuseum

 SidkartaSenast uppdaterad 15.7.2014
© Museiverket