Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

I Puolanka hittades halsringar i silver från järnåldern


Vid den norra delen av Kouerjärvi i Puolanka har man hittat två stycken halsringar i silver som härrör från slutet av järnåldern (1000-1200 e.Kr.). Halsringarna var nästan hela och blänkande då de hittades, även om många hundra år i jorden hade gjort de inre delarna sköra. Smyckena konserveras som bäst vid Nationalmuseets konserveringsanstalt. Upphittaren önskar att de ska ställas ut på Kajanalands museum.

Pressbilder

Heikki Kannainen hittade halsringarna i slutet av 2010 då han grävde sand med sin traktor. Då han såg något av silver antog han att det var en del av en elledning som nyss hade monterats ner. Då lasset var färdigt gick han ändå för att se vad det var som hade fallit ner i gropen. Det fanns två halsringar i sanden. Heikki Kannainen upptäckte att de var så speciella och såg så gamla ut att han tillvaratog dem. På Museiverkets webbplats hittade Heikki Kannainen en bild av halsringar i silver som var helt lika, och som hade hittats vid Nanguniemi i Enare 2003. Då skickade han post till arkeolog Esa Suominen vid Kajanalands museum.

Halsringarna har utgående från föremålstypen daterats till tiden 1000-1200 e.Kr. I Puolanka har de hamnat eventuellt på grund av handelsrutten från öster. Smyckenas färd till Puolanka lär ha varit händelserik, eftersom fästdelen på den ena halsringen har reparerats. Forskarna antar att smyckena av någon anledning har gömts i marken med avsikt. Man känner till motsvarande silvergömslen på ett område som sträcker sig från floden Dvinas mynning till Atlantkusten. I Finland känner man till fem gömslen eller offergåvor från förut där det har funnits liknande halsringar eller delar av dem. Dessa är utöver ovannämnda Nanguniemi: Kuusamo, (Lämsä och Tavajärvi, nuvarande Ryssland), Salla (Aatservainen, nuvarande Ryssland) och Övertorneå (Laxsjö). 

I Puolanka känner man till 64 arkeologiska objekt för närvarande. Järnföremål som har hittats i Luuranniemi i Ristijärvi, på Osmankajärvis södra strand och Auhojärvis strand har daterats till järnåldern (300-1300/1500 e.Kr.). De flesta av de kända fornlämningarna som har hittats i Puolanka är boplatser eller fångstgropar från stenåldern (8100-1900 f.Kr.). Fångstgroparna har använts från den förhistoriska tiden ända till den historiska tiden som anses ha börjat i Kajanaland på 1500-talet. Tillsvidare känner man inte till fynd i Puolanka från den tidiga metallåldern (bronsåldern och början av järnåldern 1900 f.Kr.-300 e.Kr.).

Man kan bekanta sig med de arkeologiska objekten i Puolanka och hela Finland i fornlämningsregistret som upprätthålls av Museiverket och finns på adressen http://kulttuuriymparisto.nba.fi.
Registret är på finska.

Arkeolog Esa Suominen från Kajanalands museum, tfn (08) 6155 2675, esa.suominen@kajaani.fi och intendent Tanja Tenhunen från Museiverket, tfn (09) 4050 9209, tanja.tenhunen@nba.fi ger ytterligare information om silverfyndet i Puolanka.Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Hopeinen kaularengas. Kohoharjalliset, leimakoristeiset päät on kiinnitetty punokseen niitillä hopealevystä suppilon muotoon taivutetun holkin läpi. Kiinnityskohtia koristaa hopealankapalmikko. Renkaan halkaisija on 145-158 mm. Kuva: Markku Haverinen (2011)

Den mindre av halsringarna som hittades i Puolanka är i nästan ursprungligt skick. Ringens diameter är 145-158 mm. Foto: Museiverket/Markku Haverinen
Hopeinen kaularengas. Korjatussa päässä on holkiton, juottamalla kiinnitetty päätylevy, joka on koristettu hammas- ja kolmioleimoilla sekä pienellä rengasleimoista muodostuvalla ristillä. Renkaan halkaisija on 168,5-176 mm. Kuva: Markku Haverinen (2011)

Den större halsringen har reparerats. Ringens diameter är 168,5-176 mm. Foto: Museiverket/Markku Haverinen
Kaksi hopeista kaularengasta. Kaularenkaat on punottu neljästä kaksinkertaisesta hopealangasta joiden väliin on punottu ohuempaa kaksisäikeistä hopealankaa. Päätylevyissä on rullapäiset kiinnityskoukut. Kuva: Markku Haverinen (2011)

Halsringarna har flätats av fyra dubbla silvertrådar mellan vilka man har flätat in en tunnare dubbelfibrig silvertråd. Foto: Museiverket/Markku Haverinen


MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket