Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets nya organisation tas i bruk i etapper


Museiverkets nya processorganisation tas i bruk i etapper i början av 2011. Organisationen har planerats utgående från Museiverkets strategi med beaktande av produktivitets- och effektivitetsperspektiven. Personerna till uppgifterna som avdelningsdirektörer för kärnprocesserna och chefer för stödtjänsterna har valts genom Museiverkets interna anmälningsförfarande. Uppgifterna inom avdelningarna grupperas i enheter i enlighet med processerna och personalens befattningsbeskrivningar ses över. Bemanningen inom organisationen sker med hjälp av Museiverkets interna anmälningsförfarande. Museiverkets personalmängd förblir densamma inom den nya organisationen.

Avdelningsdirektörerna:

Kulturmiljöskydd, fil.mag. Mikko Härö
Kulturmiljövård, arkitekt Maire Mattinen
Arkiv- och informationstjänster, dipl.ing. Vesa Hongisto
Fil.mag. Minna Karvonen har valts till avdelningschef för Utveckling av museibranschen och informationshantering, och har beviljats tjänstledighet till slutet av 2011. Fil.dr. Elina Anttila har valts till hennes vikarie som avdelningsdirektör för tiden 1 januari till 31 december 2011.

Den femte kärnprocessen inom Museiverkets nya organisation är Finlands nationalmuseum. Fil.dr. Helena Edgren verkar som dess överdirektör till den 30 juni 2014.
Undervisnings- och kulturministeriet utnämner överdirektören för Finlands nationalmuseum för en period om fem år.

Chefstjänsterna för stödtjänsterna, med undantag av kommunikationschefens tjänst, är tillsatta på viss tid på grund av pågående tjänstearrangemang. 

Stödtjänsterna och cheferna för dem:

Administrativa tjänster: förvaltningschef, fil.mag. Pirjo Hamari, till den 31 december 2011.
Juridiska tjänster: ledande jurist, jur.kand. Carolina Ansinn, till den 15 januari 2012.
Ekonomitjänster: ekonomichef, ekon.mag. Otto Arola, till den 31 december 2011.
Kommunikations- och marknadsföringstjänster: kommunikationschef, pol.mag. Lea Murto-Orava.

Generaldirektören, överdirektören, avdelningsdirektörerna och cheferna för stödtjänsterna utgör Museiverkets ledningsgrupp.

Det särskilda sammanträdet som består av generaldirektören, överdirektören, avdelningsdirektörerna och en skilt utnämnd rättslärd medlem avgör betydande och vittgående ärenden.

Inom Museiverket förbereds även en ny arbetsordning. Den träder i kraft den 1 maj 2011. Till dess arbetar man enligt den gamla arbetsordningen och de separata förordningarna.

Generaldirektör Juhani Kostet samt avdelningsdirektörerna och cheferna för stödtjänsterna ger ytterligare information om utvecklandet av Museiverkets organisation.  E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@nba.fi

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket