Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Man måste övervinna många hinder då Åbo slotts tillgängliga entré byggdes


Nu finns det även en närapå helt tillgänglig entré till Åbo slott. Då den gjordes måste många hinder övervinnas. Åbo slott är byggt under medeltiden, och såsom våra övriga slott så oåtkomligt som möjligt. Stenbeläggningen på slottsgården är ojämn naturstenbeläggning, trapporna branta, dörröppningarna trånga och utrymmena inne i slottet är labyrinter med många nivåskillnader.

Efter omsorgsfullt undersökande och planerande valde man det lägsta rummet ”Makalös” i Västra tornet för den tillgängliga entrén. Utanför anpassade man ramperna enligt slottets mest kända fasad och inne i ”Makalös” skonade man konstruktionerna som förblev nästan helt orörda.

Rutten fortsätter till den lilla innergården, där man har jämnat ut stenbeläggningen för att underlätta passagen. Rampen för vidare till hissen, som går upp till de övre våningarna i huvudborgen och de viktigaste utställningarna. På sjätte våningen har man monterat en trapphiss med vilken man kommer till auditoriet. Längs med rutten har man även byggt en handikapptoalett samt mindre ramper till utställningsutrymmena och kyrkan.

Man har beaktat slottets stora kulturhistoriska värde då man har fattat alla beslut, och man har till exempel inte kunnat röra de medeltida konstruktionerna. På grund av detta följer inte alla lösningar de nuvarande bestämmelserna helt och det behövs en ledsagare på rutten. Man har kommit överens om avvikelserna med byggnadsövervakningen och Åbo stads tillgänglighetsombudsman.

Ombyggnadsarbetet har genomförts i samarbete med Museiverket och Åbo stad. Man kommer att sträva efter att förbättra tillgängligheten även i fortsättningen. De närmaste utmaningarna är att förbättra tillträdet till festutrymmena och förborgens gård, men man söker även aktivt lösningar till att kunna göra övriga utrymmen tillgängliga för alla.
 
Intendent Selja Flink, tfn 0400 356 239, selja.flink@nba.fi och forskare Antti Suna tfn 0500 527 884, antti.suna@nba.fi ger ytterligare information om projektet. 

Museiverket satsar på att förbättra tillgängligheten


Man har prioriterat förbättringen av tillgängligheten inom Museiverkets verksamhet från och med 2004.  Man har granskat och utvecklat tillgängligheten på många delområden: den byggda miljöns tillgänglighet, tillgänglighet med hjälp av olika sinnen samt informationens och kommunikationens nåbarhet.

Man har kartlagt byggnadernas tillgänglighet i flera objekt och underlättat både tillträdet till byggnaderna samt rörligheten inom dem. Till Villnäs slott har man gjort en tillgänglig entré, ramptrösklar samt handikapparkering. Man gjorde en tillgänglig entré och toalett i den renoverade service- och cafébyggnaden på Ainola och på huvudbyggnadens trappor byggdes en lyftanordning. Skyltarna vid Fölisöns friluftsmuseum förnyades så att de blev tillgängliga och man märkte ut tillgängliga rutter på dem. Därtill har man bland annat förbättrat ingångsrutterna och trapporna vid Biskopsborgen på Kustö. I Rapola i Valkeakoski genomförde man ett utvecklingsprojekt där man förbättrade det unika områdets fysiska och kunskapsmässiga tillgänglighet på många olika sätt.

Även i Museiverkets nya lokaliteter har man strävat efter att så bra som möjligt ta i beaktande tillgänglighetsaspekter inom ramarna för byggnadernas skyddsmål. Museiverket flyttar etappvis till nya lokaliteter vid Sturegatan 2 och Sturegatan 4 under två år från och med våren 2011.

Tillgänglighetsarbetet fortsätter på Museiverket. Tillgängligheten är en av de principer som styr verksamheten i enlighet med Museiverkets strategi som uppdaterades nyligen.

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket