Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Vid Nationalmuseet byggs underjordiska mottagnings- och serviceutrymmen


På Finlands nationalmuseums tomt bryts mottagnings- och serviceutrymmen under jorden. I bergsutrymmena placeras till exempel olika förvaringsutrymmen, ett utställningstekniskt förvarings- och packningsutrymme samt karantän- och djupfrysningsutrymmen som Konserveringsenheten behöver.  Bergsutrymmet utrustas även för att kunna skydda föremålen vid Nationalmuseet i kristider. Utrymmena höjer säkerheten för föremålen även under normala förhållanden då föremåls- och servicetrafiken flyttas under jorden.

Man kommer sammanlagt att bryta närmare 20 000 m³ och den totala arealen för de underjordiska utrymmena är ungefär 3 000 m². Brytningsarbetet blir färdigt till sommaren 2011. Målet är att utrymmena ska vara fullständigt färdiga sommaren 2012. Det har hittills inte beviljats finansiering för inredningen av grottan.

Museiverket/Senatfastigheter beställer byggandet av bergsutrymmena. Entreprenör är Lemminkäinen Infra Oy. Byggandet av bergsutrymmena förenar byggnaderna på Nationalmuseets tomt och förbättrar tomtens funktionalitet avsevärt. Då de nya bergsutrymmena är färdiga och en stor del av servicetrafiken samt de dagliga föremåls- och materialtransporterna har förflyttats under jorden kan gårdsområdet öppnas för stadsborna och bli en del av den levande museiverksamheten.

Byggandet av de underjordiska mottagnings- och serviceutrymmena är det första skedet av den nya museicentralen som planeras på Nationalmuseets tomt. De följande skedena skulle vara att flytta Kulturernas museum till Konserveringsenhetens nuvarande utrymmen och att bygga ett nytt utrymme för de växlande utställningarna vid Nationalmuseet. Det finns ännu inga beslut om de följande skedena och finansieringen av dem, men vid Museiverket och Nationalmuseet hoppas man att Nationalmuseets nya museicentral skulle vara färdig till jubileumsåret för Finlands självständighet 2017.

Tilläggsinformation fås av:

Gällande byggandet av bergsutrymmena: byggherrechef Kalevi Tapiolinna, Senatfastigheter, tfn 0400 243 247, kalevi.tapiolinna@senaatti.fi och överintendent Anita Hyvärinen, Museiverket, tfn 09 40 501, anita.hyvarinen@nba.fi
Gällande utvecklandet av verksamheten vid Nationalmuseet och tillbyggnadsplaner: överdirektör Helena Edgren, tfn 09 40 501, helena.edgren@nba.fi

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket