Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Verksamheten inom Museiverkets nya organisation inleds


Museiverkets nya organisation inleder sin verksamhet från och med början av maj. Den nya organisationen grundar sig på Museiverkets strategi som även den har uppdaterats. Inom processorganisationen finns fem kärnprocesser samt fyra stödtjänster. Den stadigvarande personalen vid ämbetsverket stationerades i den nya organisationen med hjälp av det interna anmälningsförfarandet.

Avdelningsdirektörerna och cheferna för stödtjänsterna valdes i början av året och cheferna för enheterna i början av april. Innan den övriga personalen anmälde sig grupperades uppgifterna på nytt utgående från de strategiska betoningarna av processerna och alla arbetsbeskrivningar granskades. Det fanns sammanlagt 215 personer som kunde anmäla sig till från en till tre uppgifter. Det kom sammanlagt 420 anmälningar. Nu när valen är gjorda och den stadigvarande personalen är stationerad i den nya organisationen kan dess verksamhet inledas.

Avdelningarna inom Museiverkets nya organisation är Kulturmiljöskydd, Kulturmiljövård, Arkiv- och informationstjänster samt Utveckling av museibranschen och dataadministration. Den femte kärnprocessen inom Museiverkets organisation är Finlands nationalmuseum.

Avdelningen Kulturmiljöskydd svarar för expert- och myndighetsverksamhet som berör kulturmiljön, främjar vårdandet av kulturmiljön samt ökar kännedomen om dess värden och möjligheter. 

Avdelningen Kulturmiljövård svarar för vården av Museiverkets fastighetsegendom och fornlämningar, utvecklande av tillgänglighet och restaureringsmetoder samt arkeologiska fälttjänster som genomförs som avgiftsbelagd verksamhet. 

Avdelningen Arkiv- och informationstjänster svarar för Museiverkets arkiv-, bild- och bibliotekstjänster, utökar och vårdar arkeologiska samlingar, ämbetsverkets arkivmaterial, den nationella kulturhistoriska bildsamlingen samt specialsamlingen för publikationer inom museibranschen.

Avdelningen Utveckling av museibranschen och dataadministration svarar för utvecklingsuppgifter som berör hela museibranschen samt utvecklande och upprätthållande av gemensamma informationssystem för Museiverket, museibranschen och minnesorganisationer.

Finlands nationalmuseum är ett nationellt kulturhistoriskt museum där man undersöker, utökar och presenterar nationalsamlingen för Finlands historia och kulturhistoria, som innefattar mer än en halv miljon föremål. Nationalmuseet svarar även för verksamheten vid 16 andra museer samt Tavastehus slott och Olofsborg.

Organisationsschema

Även placeringen av och telefonnumren till verksamhetsenheterna ändras


Inom museiverket sker förutom organisationsförnyelsen även andra förändringar. Museiverkets lokalitetsprojekt har framskridit så långt att ombyggnaden av Sturegatan 2 och det underjordiska nybygget är färdiga. Avdelningarna Arkiv- och informationstjänster och Utveckling av museibranschen och dataadministration har redan flyttat dit. Kundbetjäningen inom Arkiv- och informationstjänster inleds i nya utrymmen i augusti–september 2011.

Grundrenoveringen av Kulturhusets kontorsbyggnad vid Sturegatan 4 inleds på sommaren. Personalen som arbetar vid avdelningarna Kulturmiljöskydd och Kulturmiljövård flyttar till ämbetshuset på Nervandergatan 13 i mitten av maj.

I maj ändras även Museiverkets telefonsystem. Numret till ämbetsverkets telefonväxel 09 40 501 kvarstår men alla övriga nummer ändras till mobiltelefonnummer.

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket