Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverket delade ut över en miljon euro i stöd för reparation av gamla byggnader


Museiverket har delat ut statsstöden för år 2011 för reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Man beviljade sammanlagt 1 489 000 euro i understöd. Man mottog 445 ansökningar och beviljade 164 objekt understöd. Många olika slags byggnader i olika åldrar runtom i Finland fick understöd.

Merparten av understödsobjekten detta år är privatägda byggnader på landsbygden och i tätorter. Med understöden garanterar man att det kulturhistoriska värdet på lantliga gårdsplaner, boningshus i trästäder och små timmerbyggnader på landsbygden bevaras. Bland de sällsynta byggnadstyperna finns bland annat väderkvarnar, tegelskorstenar och ett gravmonument. Byggnader som tidigare har varit i offentlig ägo och har sålts till privatpersoner, såsom VR:s järnvägsbyggnader och industrisamhälleliga bostadshus, utgör en egen grupp.

Understöden riktas särskilt till restaurerings- och konserveringsarbeten samt till åtgärder med vilka man stöder bevarande av traditionella och hantverksdominerande byggnadssätt. De vanligaste arbetena är timmerreparationer, renovering av fönster och yttertak och målning av fasader. Man beviljade understöd även för undersökning av dekorationsmålning och tapetytor inomhus samt konservering.

De största stöden beviljade man för reparation av yttertaket på Herrgårdsslottet Qvidja som är beläget i Väståboland. Stödet uppgick till 50 000 euro. Havspaddlarnas kajakskjul i Helsingfors stödde man med 40 000 euro. Man stödde renoveringen av fönster i trähuskvarteret Annikki i Tammerfors med 40 000 euro, beviljade 30 000 euro för att renovera tegelskorstenen vid Isnäs såg och 40 000 euro för en undersökning av färger och skador på innerytor vid Kankas gård.

Arkitekt Marja Sahlberg ger ytterligare information, marja.sahlberg@nba.fi, tfn 09 40 501

En förteckning (på finska) över dem som mottagit restaureringsstöd

Brinkhall gård beviljades understöd för reparationsarbete på yttertaket. Foto: Johanna Forsius 2007 (2007)
Brinkhall gård beviljades understöd för reparationsarbete på yttertaket. Foto: Johanna Forsius 2007

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket