Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverket reparerar på Svartholm


Museiverket utför också i år reparationsarbeten på Svartholms sjöfästning utanför Lovisa. Arbetena görs dels för att bevara den restaurerade fästningen och dels för att förbättra publiksäkerheten. Reparationerna utförs till största delen med understöd av ELY-centralen. 

Strandmuren vid huvudporten repareras. En utbuktning som bildats i muren har rivits och nu radas stenarna tillbaka på plats. Vid reparationerna används hydrauliskt kalkbruk, som andas och bättre följer murens rörelser än tidigare använda cementhaltiga bruk. Murkrönets vattenisolering förbättras genom att placera bentonit under torvlagret.

Kafébyggnadens tak har målats. Strandmuren framför kaféområdet kommer av säkerhetsskäl att förses med ett räcke, som nu är under planering.

Svartholm får också flera varningsskyltar och de gamla förnyas. De finsk- och svensspråkiga texterna kompletteras med engelsk- och ryskspråkiga översättningar samt symboler som varnar för fall och ras.

På södra sidan av Svartholm har man tvingats stänga de strandmurar som är i dåligt skick. Också vid den östra portalen till huvudgården finns en avstängning på grund av fara för ras. Museiverket siktar på att ännu i sommar börja reparera den avstängda södra strandmuren med början från nordsidan, men resurserna räcker bara till en början. För att iståndsätta ett större område behöver Museiverket tilläggsfinansiering.

Tilläggsinformation om Svartholms reparationer ger på Museiverket:
projektledaren för reparationerna, arkitekt Johanna Nordman, p. 040 128 6173,
johanna.nordman@nba.fi och Fastighetsförvaltning och byggverksamhet -enhetens chef, överintendent Selja Flink, p. 040 128 6161 , selja.flink@nba.fi

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

Svartholman muurien korjaus käynnissä. Kuva: Johanna Nordman, Museovirasto
Svartholms murar repareras.
Foto: Johanna Nordman


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket