Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets arkiv- och informationstjänster har öppnats i de nya lokalerna

Museiverkets arkiv- och informationstjänster har öppnats i de nya lokalerna


Museiverkets nationellt betydelsefulla arkiv-, bild- och bibliotekssamlingar och en del av de förhistoriska föremålssamlingarna har flyttat till nya verksamhetslokaler på Sturegatan 2 a och kundtjänsten har öppnats. Byggnaden, som tidigare fungerade som hushållslärarinstitut, har byggts om till vackra och tidsenliga verksamhetslokaler där kunderna nu kan betjänas ännu bättre och effektivare. I den underjordiska nybyggnaden kan de kulturhistoriskt värdefulla samlingarna, som samlats in från och med början av 1800-talet, förvaras under kontrollerade förhållanden som garanterar att de olika materialen bevaras. Även Finlands nationalmuseums etnologiska arkiv (tidigare insamlingsarkivet) har flyttat till de andra arkiven vid Sturegatan.

Pressbilder

Museiverket är en av Finlands mest centrala minnesorganisationer. I Museiverkets nya organisation ansvarar avdelningen Arkiv- och informationstjänster för arkiv-, bild- och bibliotekstjänsterna. Avdelningen sköter också de arkeologiska samlingarna och kundtjänsten i anslutning till dem. Ett nytt gemensamt kundbetjäningskoncept utvecklas för den nya avdelningen. I databaserna kan man exempelvis söka information om museernas föremålssamlingar och betydelsefulla kulturmiljöobjekt.


Huvudingången till Sturegatan 2a. Foto: Soile Tirilä, Museiverket (2011)
Huvudingången till Sturegatan 2a finns på andra våningen. Kundutrymmena ligger på tredje våningen. En för rörelsehindrade anpassad ingång, från vilken man kan åka hiss till kundtjänstvåningen, finns bredvid trappan vid huvudingången. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
I det omfattande och mångsidiga materialet som avdelningen Arkivet och de arkeologiska samlingarna ansvarar för finns material för forskning, skötsel och förvaltning av kulturmiljö och kulturarv som ackumulerats under över hundra år. I de arkeologiska samlingarna finns såväl tusentals år gamla fornfynd som nyare föremål från historisk tid.

Museiverkets bibliotek är det största vetenskapliga specialbiblioteket i Finland som är öppet för allmänheten. Utöver tryckta publikationer, böcker, periodiska publikationer och tidskrifter har användarna också tillgång till elektroniskt material.

Museiverkets bildsamlingar innefattar det största kulturhistoriska bildmaterialet i Finland, totalt över tre miljoner bilder i olika tekniker. Råkopior och digitala inspelningar ur materialet kan fås mot betalning. På Internet kan man via tjänsten kuvakokoelmat.fi bekanta sig med det bästa av de unika samlingarna. Det går också att köpa engångsanvändarrätt till önskad bild i webbtjänsten.

På Sturegatan 2 a finns fyra våningar ovanför marken och i nybyggnaden finns tre våningar under marken. Huvudingången finns på andra våningen. En för rörelsehindrade anpassad ingång, från vilken man kan åka hiss till kundtjänstvåningen, finns bredvid trappan vid huvudingången. Kundtjänstvåningen ligger på byggnadens tredje våning. På kundvåningen finns också bibliotekets öppna samlingar, 2,4 hyllkilometer böcker och tidningar samt läsplatser.

I de underjordiska utrymmena finns bland annat 15 kilometer arkivhyllor, en kilometer bokhyllor och 2 600 utdragslådor. Arkivhyllorna manövreras med ett datorbaserat styrsystem. I de arkeologiska samlingarna består hyllorna för samlingarna från metallperioderna av fuktighetsutjämnande, obehandlad furu. Gravar som förvaras i sin helhet har individuella utdragslådor samt justerbara konsolhyllor för skidor, medar och hela svärd.
För att garantera säkerheten för samlingarna har kunder inte tillträde till arkiv- och samlingsutrymmena. Betjäningstiden och det material som ska undersökas reserveras i förväg. Man kan också bekanta sig med det material man beställt på egen hand i ett forskarrum. I kundutrymmena finns även trådlös Internetuppkoppling.

ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER

Tjänsterna är öppna tisdag–fredag kl. 09.00-16.00. Måndagar är det stängt.
Under öppettiderna är det fritt inträde till biblioteket. När det gäller arkiv- och samlingstjänsterna och Nationalmuseets etnologiska arkiv önskar Museiverket att kunderna i förväg reserverar betjäningstid och det material som ska undersökas.


Biblioteket, tfn 040 128 6060, kirjasto@nba.fi, http://www.nba.fi/fi/kirjasto
Arkivet och de arkeologiska samlingarna, tfn 040 128 6090, arkistot@nba.fi, http://www.nba.fi/fi/ark_arkisto
Bildsamlingarna, tfn 040 128 6100, kuva.arkisto@nba.fi, http://www.nba.fi/fi/kuvakokoelmat
Nationalmuseets etnologiska arkiv, tfn 040 128 6387, 040 128 6368, pirkko.hakala@nba.fi, http://www.nba.fi/fi/kansatieteellinen_arkisto

Avdelningen Arkivet och de arkeologiska samlingarna ansvarar också för verksamheten vid Museiverkets registreringskontor. Officiella ärenden till Museiverket, till exempel begäran om utlåtande, ska skickas till registreringskontoret.
Registreringskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.00–16.15, museovirasto.kirjaamo@nba.fi, tfn 040128 6080.

I lokalerna på Sturegatan 2 a arbetar även personal från Museiverkets avdelning Utveckling av museibranschen
och dataadministration samt arkeologisk fältarbetspersonal från avdelningen Kulturmiljövård.

Postadressen till alla avdelningar på Sturegatan 2 a är PB 913, 00101 Helsingfors.

YTTERLIGARE INFORMATION OM ARKIV- OCH INFORMATIONSTJÄNSTERNA FÅS AV:

avdelningsdirektör Vesa Hongisto, vesa.hongisto@nba.fi, tfn 040 128 6051
kundrelationschef Johanna Lilja, johanna.lilja@nba.fi, tfn 040 128 6052
bibliotekschef Tuija Siimes, tuija.siimes@nba.fi, tfn 040 128 6061
överintendent (Arkivet och de arkeologiska samlingarna) Leena Söyrinki-Harmo,
leena.soyrinki-harmo@nba.fi , tfn 040 128 6081
överintendent (Bildsamlingar) Mikko Teräsvirta, mikko.terasvirta@nba.fi , tfn 040 128 6101
intendent Pirkko Hakala (Nationalmuseets etnologiska arkiv),
pirkko.hakala@nba.fi, tfn 040 128 6387

Museiverkets andra hus på Sturegatan är Kulturhusets kontorsbyggnad på Sturegatan 4. Renoveringen av byggnaden inleddes under sommaren 2011 och färdigställs i slutet av 2012. I början av år 2013 flyttar generaldirektören, Stödtjänsterna samt avdelningarna Kulturmiljöskydd och Kulturmiljövård, som nu verkar på Nervandersgatan 13, till Sturegatan 4.

Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Sturenkatu 2a:n pääsisäänkäynti. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (2011)

Huvudingången till Sturegatan 2a finns på andra våningen. Kundutrymmena ligger på tredje våningen. En för rörelsehindrade anpassad ingång, från vilken man kan åka hiss till kundtjänstvåningen, finns bredvid trappan vid huvudingången. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Museoviraston kirjaston valoisat lukupaikat. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (2011)
De ljusa läseplatserna är tillgängliga för alla som besöker Museiverkets bibliotek. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Museoviraston kirjaston lukunurkkaus. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (2001)
I läshörnan på biblioteket kan man också läsa i lugn och ro. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Maanalaisten tilojen arkistohyllyjä liikuttaa tietokonepohjainen ohjainjärjestelmä. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (2011)
Arkivhyllorna i de underjordiska utrymmena manövreras med ett datorbaserat styrsystem. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Maanalaisissa tiloissa sijaitsevalle Arkeologiselle kokoelmalle on kokonaisina säilytettäville haudoille yksilölliset vetolaatikot. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto (2011)
I de arkeologiska samlingarna finns individuella utdragslådor för gravar som ska förvaras i sin helhet. Foto: Markku Haverinen, Museiverket
Rautakauden kokoelmat on jo siirretty uusiin toimitiloihin. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto (2011)
Järnålderssamlingarna har redan flyttats till de nya lokalerna. Foto: Markku Haverinen, Museiverket
Maanalaisissa arkistotiloissa on erilaisille aineistoille optimaaliset olosuhteet. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto (2011)
I arkivutrymmena råder optimala förhållanden för olika material. Foto: Markku Haverinen, Museiverket
Kulttuurihistoriallista kuva-aineistoa ja niiden säilytyslaatikoita. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto (2011)
Museiverkets bildsamlingar innefattar det mest omfattande urvalet av kulturhistoriskt bildmaterial i Finland. Foto: Markku Haverinen, Museiverket


MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket