Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
I Vrouw Marias lastrum hittades frön, pimpsten och färgämne

I Vrouw Marias lastrum hittades frön, pimpsten och färgämne


Under två veckor i juli genomförde Museiverkets enhet Arkeologiska fälttjänster fältundersökningar vid vraket Vrouw Maria. Målet var att ta reda på innehållet i de lådor och tunnor som fanns i fartygets lastrum samt att fortsätta undersökningen av fartygets konstruktioner. I lådorna och tunnorna hittade man bland annat växtfrön, blått färgämne och pimpsten. För undersökningen av skrovet togs mått och trädslagsprover.

Pressbilder

För att ta reda på innehållet i lasten behövs också arkeologiska undersökningar, eftersom Vrouw Maria enligt arkivkällor fraktat diverse styckegods, men de skriftliga källorna anger inte någon noggrannare information om innehållet. På däcknivå har vraket två lastrumsluckor. Under eller alldeles i närheten av luckorna finns liggande tunnor, lådor, tobakspipor av lera och glaslinser. Allt som finns i lastrummet täcks av gråbrunt bottenslam som samlats där under århundraden.

Under sommarens undersökningar av lådorna och tunnorna hittade man bland annat frön, som uppenbarligen kom från vindruvor eller russin, röda fibrer på de textilier som fanns i lasten, blått färgämne, växtblad och runda, porösa stenar.  Man har fastställt att stenarna är pimpsten, men deras ursprung och ändamål utreds fortfarande.  Proverna analyseras av bland annat Botaniska museet vid Naturhistoriska centralmuseet, Geologiska forskningscentralen, analyslaboratoriet Labtium och vid ett holländskt laboratorium som tillhör organisationen som ansvarar för kulturarvet. Utöver proverna lyftes tobakspipor och glaslinser upp ur vraket. När förpackningarna hade gått sönder hade dessa föremål spridits ut ovanpå den övriga lasten.

Man tog mått av vrakets skrov och trädslagsprover från vrakets konstruktionsdelar och rigg. Resultaten av undersökningarna används för att klarlägga på vilket sätt skeppet har byggts och för att skapa en modell av fartyget. På basis av de dendrokronologiska prover som hittills analyserats har fartyget antagligen byggts efter år 1750. Genom att undersöka trädelarnas årsringar har man kunnat fastställa att de träd som använts för att bygga skrovet har fällts omkring år 1750 och att de sannolikt har fått torka i några år efter att de fälldes. Fynden pekar på att trädens växtplats finns någonstans i Polen.

De eventuella förändringar som sker i vraket följs upp genom att vissa punkter fotograferas regelbundet. Åren 2009, 2010 och 2011 gjordes uppföljningsfotograferingar med en fjärrstyrd robotkamera. På vrakets däckplan finns områden där bitar av riggen lätt rör på sig eller där virket är skört. På dessa ställen är det lätt att upptäcka förändringar. Omgivningen kring lastrumsluckorna fotograferas också alltid i detta sammanhang.

De undersökningar som genomfördes under sommaren 2011 var en del av projektet Vrouw Maria under vattnet, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. I fältundersökningarna deltog personal från Museiverket och projektet Vrouw Maria under vattnet, marinbiologer, en geolog, yrkesdykare och andra professionella inom branschen. Forskaren Riikka Alvik fungerade som chef för fältarbetena. R/V Muikku, som användes som forskningsfartyg, är Finlands miljöcentrals forskningsfartyg och används vid undersökningar i vattendragen Saimen och Vuoksen samt i Östersjön. Dessutom deltog R/V Yoldia, som ägs av Immi Wallin.

En blogg skrevs under fältarbetena (http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/). Bloggen berättar också om hur efterarbetena fortskrider.

I målen för projektet Vrouw Maria under vattnet ingår också en virtuell simulering från Vrouw Maria samt utställningen "Förlorade till havs. Historien om Vrouw Maria och S:t Mikael", som genomförs av Finlands sjöhistoriska museum. Utställningen är öppen för allmänheten 27.4–2.12.2012 vid Maritimcentret Vellamo i Kotka.

Ytterligare information om fältundersökningarna vid vraket Vrouw Maria fås av arkeolog Riikka Alvik, tfn 040 128 6484, riikka.alvik@nba.fi.

Ytterligare information om projektet Vrouw Maria under vattnet fås av projektchef Sallamaria Tikkanen, tfn 040 128 6312, sallamaria.tikkanen@nba.fi.

Vrouw Maria var ett holländskt handelsfartyg som var på väg från Amsterdam till S:t Petersburg. Fartyget förlorade sin kurs under en höststorm år 1771 och sjönk i Skärgårdshavets grundfyllda vatten. Fartyget var lastat med bland annat socker, zink, kvicksilver, färgämnen och tyger. I varuförteckningen fanns också diverse handelsvaror till ett betydande penningvärde. De värdefulla varorna bestod av bland annat konstverk som anskaffats för kejsarinnan Katarina den Storas samlingar. Vrouw Maria ligger i restriktionszonen i Skärgårdshavets nationalpark, där det krävs tillstånd för att vistas. Omkring vraket finns ett skyddsområde som omfattas av lagen om fornminnen, inom vilket det är förbjudet att kasta ankar och rekreationsdyka. Mer information om Vrouw Maria http://www.nba.fi/fi/vmva

 

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Tupakkapiippuja Vrouw Marian ruumassa. Kuva: Rami Kokko, Museovirasto (2011)
Tobakspipor i Vrouw Marias lastrum. Fotograf Rami Kokko, Museiverket.
Rikkoutunut tynnyri, joka on sisältänyt mahdollisesti indigoa. Kuva: Rami Kokko, Museovirasto (2011)
En krossad tunna som möjligen innehållit indigo. Indigo användes för att färga textilier. Fotograf Rami Kokko, Museiverket.
Vrouw Marian fokkamasto ja pukspröötin eli keulapuomin pää. Kuva: Rami Kokko, Museovirasto (2011)
Vrouw Marias fockmast och bogsprötet, d.v.s. änden av klyvarbommen.  Klyvarbommen skaver mot fockmasten, vilket innebär att man regelbundet måste följa upp hur området slits. Fotograf Rami Kokko, Museiverket.
Tupakkapiippuja nostetaan nostolaatikon avulla tutkimusaluksen kannelle. Kuva: Vesa Hautsalo, Museovirasto (2011)
Tobakspipor lyfts upp i en låda. Fotograf Vesa Hautsalo, Museiverket.
Vrouw Marian ruumasta nostettua tupakkapiippua tarkastellaan tutkimusaluksen kannella. Kuva: Vesa Hautsalo, Museovirasto (2011)
Tobakspipa som lyfts upp ur Vrouw Marias lastrum. Fotograf Vesa Hautsalo, Museiverket.
Vrouw Marian ruumasta nostettu lasilinssi. Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto (2011)
Glaslins som lyfts upp ur Vrouw Marias lastrum. Fotograf Riikka Alvik, Museiverket.
Vrouw Marian ruumasta nostettu hohkakivi. Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto (2011)
Pimpsten som lyfts upp ur Vrouw Marias lastrum. Fotograf Riikka Alvik, Museiverket.


MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

Vrouw Marian ruumasta nostettu hohkakivi.
 Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto
Pimpsten som lyfts upp ur Vrouw Marias lastrum. Foto: Riikka Alvik, Museiverket. SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket