Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Utställningen "Stenlagda gator och gamla gårdar – De arkeologiska utgrävningarna i Lassfolkska kvarteret" har öppnats i Jakobstads museum


År 2007 och 2008 gjordes arkeologiska utgrävningar i Lassfolkska kvarteret i centrum av Jakobstad. En liten utställning över utgrävningarna har nu sammanställts för Jakobstads museum i samarbete mellan Museiverket och Jakobstads museum. På utställningen granskas stadens och kvarterets historia utgående från utgrävningarnas viktigaste konstruktioner, dvs. de fasta fornlämningarna, och de föremål som togs till vara.

Utgrävningarna genomfördes, eftersom ett stort byggprojekt planerades i kvartersområdet, som är skyddat enligt fornminneslagen. Undersökningarna bekostades av projektets genomförare Stiftelsen för Åbo Akademi och staden Jakobstad. Utgrävningarna gjordes av Museiverket. Det var den första utgrävningen av det stadsområde i Jakobstad som är från tiden före stora ofreden (1713-1721), så här tog man till vara unika delar av stadens oskrivna historia.

Jakobstad är en av de städer som grundades i Finland under Sveriges stormaktstid. De underjordiska lämningarna från 1600- och 1700-talet, som finns i de här städerna, är därför en del av hela Finlands gemensamma arkeologiska kulturarv.

Utställningen ”Stenlagda gator och gamla gårdar – De arkeologiska utgrävningarna i Lassfolkska kvarteret” är öppet 6.10.2011-31.1.2012 i Jakobstads museum.

Utställningens sammanställare:
Museiverket
FM Teija Oikarinen
HuK Terhi Taipaleenmäki
FM Marika Hyttinen

Finansiärer: Staden Jakobstad och Stiftelsen för Åbo Akademi
Översättning till svenska: Staden Jakobstad
I samarbete med: Jakobstads museum

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

Utställningen Stenlagda gator och gamla gårdar – De arkeologiska utgrävningarna i Lassfolkska kvarteret. Foto: Teija Oikarinen (2011)
Foto: Teija Oikarinen


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket