Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Arbetsbok för lokalmuseer

Arbetsbok för lokalmuseer


Arbetsbok för lokalmuseer är ett hjälpmedel för att utveckla museets verksamhet. Boken är ett resultat av samarbetet med Museiverket och landskapsmuseer. Den är planerad särskilt för sådana museer och samlingar som saknar den professionella och heltidsanställda personalen. Arbetsboken har nu publicerats i pdf-format på nätet och är lätt att använda.

Arbetsboken består av tre delområden, dvs. museets kärnfunktioner, organiseringen av verksamhet och museiverksamhetens effekter. Den innehåller mål, påståenden och frågor som museet kan utnyttja och lära sig mer om sin verksamhet och utvärdera kvalitet. Arbetsboken är avsedd för att utnyttja tillsammans med landskapsmuseet, men det är också möjligt att använda den på egen hand.

Arbetsbokens innehåll har producerat tre landskapsmuseiforskarna: Eeva Mikola från Åbo Museicentral, Pirjo Sojakka från Mellersta Finlands museum och Ulla Teräs från Mellersta Nylands landskapsmuseum. Innehållet har testats och bearbetats tillsammans med de andra landskapsmuseiforskarna och Museiverkets utveckling av museibranschen och data administration -avdelning.

Publikationen kan laddas och skrivas ut i pdf-format på Museiverkets webbsidor, på adressen: http://www.nba.fi/sv/arbetsbok_lokalmuseer. Word-filen kan också laddas ner, bearbetas på datorn och skrivas ut. Landskapsmuseet ger råd angående användningen av arbetsboken.

Ytterligare information fås av landskapsmuseiforskarna Pirjo Sojakka, tfn 014 266 4360, pirjo.sojakka@jkl.fi, Mellersta Finlands museum och Eeva Mikola, tfn 0500 593 174, eeva.mikola@turku.fi, Åbo Museicentral.

 

ARBETSBOK FÖR LOKALMUSEER
Redaktörer Eeva Mikola, Pirjo Sojakka och Ulla Teräs
Museiverket 2011
URN:NBN:fi-fe201109215573

doc Arbetsbok för lokalmuseer (1.18 MB) word-fil

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 040 128 6041

Bilden av boken Arbetsbok för lokalmuseer.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket